"

Serveis DiG Advocats a Barcelona i Madrid


";
 • Dret d'empresa

  Dret de societats. Contractes mercantils. Fusions i adquisicions. Reestructuracions societàries. Pactes d'accionistes. Protocol familiar.


 • Dret fiscal i comptable

  Grups de societats i consolidació. IVA & Impostos indirectes. Fusions i escissions. Inspeccions davant l'Agència Tributària. Preus de transferència. Fiscalitat general.


 • Dret civil, penal i processal

  Contenciós civil i mercantil. Arbitratge nacional i internacional. Altres mètodes alternatius de solució de controvèrsies (MASC).


 • Dret Laboral

  Assessorament. Reclamacions. Confecció de Nòmines i Seguretat Social


 • Assessorament específic per a inversors

  Assessorament en adquisició i inversió en empreses de capital privat. Assessorament en compravenda d'empreses. Valoració de Societats i de negocis. Anàlisi d'inversions


 • Outsourcing

  Direcció financera. Gestió de processos. Tresoreria. Processos Administratius. Recursos Humans. Impostos. Assessoria Legal. Informes a inversors Suport a la Direcció.


wp_reset_postdata ();?>

Últims articles del Bloc

Com puc desocupar meu habitatge amb la nova llei?

El proper dia 2 de juliol, entraran en vigor les noves disposicions que pretenen solucionar o alleujar el gran problema que està plantejat des de fa temps per l'ocupació il·legal i sorprenent d'habitatges sense cap autorització del propietari o posseïdor de la mateixa i que es plantegen com puc desocupar meu habitatge amb la [...]

Llegir article


El Titular Reial en els Comptes Anuals

Per als exercicis iniciats a partir de 1 de gener de 2017, els Comptes Anuals que s'han de dipositar en el Registre Mercantil incorporen un document d'identificació del titular Reial. En el document d'identificació del titular Reial s'han de relacionar totes aquelles persones físiques que, de manera directa o indirecta, tinguin o controlin [...]

Llegir article


Diferències entre declaració complementària, substitutiva i rectificativa

Les declaracions es divideixen en dos tipus: autoliquidacions i declaracions informatives. La declaració complementària és un dels tipus d'autoliquidacions que podem presentar a Hisenda. En aquest article expliquem les diferències entre els diferents tipus de declaracions. Diferències entre una autoliquidació i una declaració informativa Les Autoliquidacions són aquelles declaracions en què [...]

Llegir article


últims Tweets