Blog
14 gener, 2019

Formulari ETE: Enquesta de Transaccions Exteriors

mitjançant el formulari ETE s'ha d'informar al Banc d'Espanya de les transaccions econòmiques i dels saldos d'actius i passius financers amb l'exterior, que a final de l'exercici sobrepassin el valor de 1 milió d'euros.

formulari ETE

Qui està obligat a presentar la declaració ETE?

Qualsevol persona física o jurídica (pública o privada) resident a Espanya, diferent dels proveïdors de serveis de pagament (entitats de crèdit i entitats de pagament), inscrits en els registres oficials del Banc d'Espanya, l'import dels saldos financers (inicials i finals) i l'import total de transaccions realitzades (cobraments i pagaments) al període superi el milió d'euros.

Quan es presenta el formulari ETE?

Quan se sobrepassa el milió d'euros en els actius i transaccions econòmiques ubicades a l'estranger, neix l'obligació de declarar mitjançant el formulari ETE.

Aquesta obligació s'ha de complir en una freqüència diferent depenent de l'import de la suma, una a una i sense compensar, de les transaccions amb no residents realitzades durant l'any anterior, o de la suma dels saldos financers a 31 de desembre:

  • Mensualment (dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes natural): quan l'import de la suma sigui igual o superior a 300.000.000 €.
  • Trimestral (dins dels 20 dies següents a la fi de cada mes trimestre natural): quan la suma sigui superior a 100.000.000 € i inferior a 300.000.000 €.
  • Anual (amb data límit del 20 de gener de l'any següent): quan la suma sigui inferior a 100.000.000 € i superior a 1.000.000 €.

Com es presenta la declaració ETE?

La informació s'ha de remetre al Departament d'Estadística del Banc d'Espanya, per mitjans telemàtics, a través de la oficina virtual del Banc d'Espanya, on es podrà descarregar el formulari i iniciar el tràmit.

És important ressaltar que per realitzar la presentació del formulari ETE no es permet la seva tramitació en nom de tercers i que, per tant, haurà de ser presentat pel propi obligat mitjançant certificat electrònic o DNI electrònic.

Es contemplen dos tipus de formularis:

  • Declaració anual resumida. Quan ni l'import dels saldos ni el de les transaccions superin en l'any els 50 milions d'euros. Es declaren només els saldos inicial i final d'actius i de passius exteriors, la suma total de les operacions de cobrament i la suma total de les operacions de pagament del període declarat.
  • Declaració sense resumir. Si l'import de les transaccions o els saldos financers el 31 de desembre de l'any anterior, resulten superiors a 50 milions d'Euros

Altres obligacions formals per inversions i béns a l'estranger

En aquest article s'han exposat les principals qüestions a tenir en compte sobre el formulari ETE, El qual es remet al Banc d'Espanya. No obstant això, s'ha de recordar que les persones físiques o jurídiques residents a Espanya que a data 31 de desembre fossin titulars de drets i béns a l'estranger o haguessin realitzat transaccions amb entitats no residents durant l'exercici, poden tenir també l'obligació de comunicar-ho al Ministeri d'Economia (mitjançant el Model D-6, Abans del 31 de gener) o l'Agència Tributària (mitjançant el model 720, Abans del 31 de març).

Si vol que l'assessorem amb aquest o qualsevol assumpte d'una altra índole, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres.


Sobre l'autor:

Andrea Morral

assessor Fiscal

Linkedin

Formulari ETE: Enquesta de Transaccions Exteriors
19 desembre, 2018
Més protecció per als inquilins d'habitatges
3 desembre, 2018
Cinc obligacions laborals que han de complir les empreses
27 novembre, 2018
Drets dels socis minoritaris davant l'absència de repartiment de dividends
Soci minoritari: Consells davant un augment de Capital
15 novembre, 2018
Trucs per pagar menys en la renda 2018
13 novembre, 2018
L'Impost de Plusvàlua i el seu abast després de la revisió del Suprem
Responsabilitat solidària de l'òrgan d'administració
1 octubre, 2018
Ampliació de capital: Aportació d'actius a societats
27 setembre, 2018
Busquem fiscalista per l'oficina de Barcelona
30 agost, 2018
Dret a l'oblit; eliminar les meves dades personals d'Internet
28 agost, 2018
Els autònoms hauran de gestionar tot per Internet
2 agost, 2018
Tot el que cal saber sobre el contracte d'arres
17 juliol, 2018
Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018
11 juliol, 2018
Seguim amb la Plusvàlua: Després del Constitucional, ara li toca al Suprem
9 juliol, 2018
He de pagar impostos si llogo habitatges d'ús turístic?
14 juny, 2018
Com puc desocupar meu habitatge amb la nova llei?
12 juny, 2018
El Titular Reial en els Comptes Anuals
15 maig, 2018
Diferències entre declaració complementària, la substitutiva i la rectificativa
14 maig, 2018
Les claus de l'impost sobre el patrimoni
4 maig, 2018
Les 20 millors deduccions renda 2017
16 abril, 2018
DPO: el nou perfil de moda a les empreses
13 abril, 2018
Canvi en la retribució d'administradors de societats
10 abril, 2018
Model 202: Pagaments Fraccionats d'impostos
3 abril, 2018
El mercat immobiliari europeu: Dues Europes a diferent velocitat
8 març, 2018
El dia internacional de la dona i el dret a la vaga
5 març, 2018
Model 347: Les operacions que cal declarar
21 febrer, 2018
GDPR: Reforma de la llei orgànica de protecció de dades
30 gener, 2018
El canal de denúncies i la prevenció de blanqueig de capitals
24 gener, 2018
Bitcoin: ¿Moneda virtual igual a fiscalitat virtual?
17 gener, 2018
Impostos a Espanya per a no residents
15 gener, 2018
Declaracions informatives: el model 390
9 gener, 2018
Requisits legals del contracte de franquícia
18 desembre, 2017
Permisos laborals per votar
5 desembre, 2017
Què és l'ordre europea de detenció?
IRPF 2017: Integració i compensació de rendes
30 novembre, 2017
La plusvàlua municipal a Barcelona
9 novembre, 2017
Regulació de l'herència digital i el llegat digital
8 novembre, 2017
Llei d'autonomos: 12 mesos de tarifa plana
7 novembre, 2017
Règim especial IVA: Grups d'entitats
31 octubre, 2017
Despeses deduïbles autònoms: Guia pràctica
24 octubre, 2017
Societats patrimonials i beneficis fiscals
9 octubre, 2017
Què significa trasllat del domicili social de l'empresa?
2 octubre, 2017
El codi LEI: imprescindible per a empreses amb productes financers
29 setembre, 2017
Resolucions judicials després de la declaració d'inconstitucionalitat de la plusvàlua
19 setembre, 2017
Model 232: Declaració d'operacions vinculades
7 setembre, 2017
Lísing immobiliari: El comprador pot reclamar la plusvàlua
19 juliol, 2017
Vacances i calendari laboral: Resolem dubtes
5 juliol, 2017
Consells per a no residents a Espanya que heretin
3 juliol, 2017
Codi LEI: El nou identificador d'entitat jurídica
27 juny, 2017
Due diligence legal: Què és i per a què serveix?
15 juny, 2017
Reclamació patrimonial contra els ajuntaments
13 juny, 2017
Test d'alcoholèmia i les seves conseqüències legals
1 juny, 2017
Retards i cancel·lació de vols: Quan podem reclamar danys i perjudicis?
29 maig, 2017
Valor cadastral i la seva relació amb la plusvàlua municipal
25 maig, 2017
Testament Vital o Document de Voluntats Anticipades
18 maig, 2017
És legal la plusvàlua municipal?
4 maig, 2017
Novetats renda, impost de successions i impost de transmissions patrimonials
26 abril, 2017
Acomiadament improcedent, acomiadament objectiu i indemnització per acomiadament
Spanish inheritance tax: Do not pay twice
Pot recuperar l'IRPH caixes
Reclami les despeses constitució hipoteca
Com reclamar clàusula sòl?
Nou canal Youtube: DiG Advocats
25 abril, 2017
Llei concursal: L'incompliment del conveni de creditors
24 abril, 2017
Codi civil: S'actualitzen els drets del consumidor
Carta d'Hisenda: Procediment de verificació de dades
5 abril, 2017
Registre parelles de fet a Catalunya
30 març, 2017
Adaptació a les novetats del Reglament Europeu de Proteccion de Dades Personals
21 març, 2017
Nova normativa civil a Catalunya
Empleades de llar: com acomiadar-?
17 març, 2017
Quan un pacte de no competència és vàlid?
16 març, 2017
Quota d'autonomos societaris: reclami les reduccions i bonificacions
On sol·licitar demanda incapacitat i tutela
Lec: Nova llei d'enjudiciament civil
15 març, 2017
Tipus de capitulacions matrimonials
14 març, 2017
Sap que és l'herència jacent?
3 març, 2017
Llei de societats de capital i el seu article 348
2 març, 2017
Què són les actes d'inspeccion d'Hisenda?
28 febrer, 2017
El Model 720: Declaració de béns a l'estranger
27 febrer, 2017
Com anul·lar l'IRPH de la Hipoteca
Reclamar la plusvàlua municipal, com més aviat millor.
24 febrer, 2017
Inspeccion d'Hisenda: Com superar-la?
22 febrer, 2017
Com declarar la devolució de la clàusula sòl en la renda
21 febrer, 2017
És la plusvàlua un impost inconstitucional?
16 febrer, 2017
Cedir la deducció per família nombrosa
31 gener, 2017
Clàusules sòl: El client ha de donar el primer pas
24 gener, 2017
Si no hi ha repartiment de dividends, pot anar-se'n.
19 gener, 2017
Dret a l'habitatge: noves mesures a Catalunya
18 gener, 2017
Tag-along: Clàusula de protecció per a socis
11 gener, 2017
Què és Subministrament Informació Immediata?
2 gener, 2017
Clausula sòl: primera condemna al Banc Popular
12 desembre, 2016
Novetats sobre l'impost de societats
¿Quan es presenta l'IAE?
30 novembre, 2016
Que és una SICAV? (Societats d'Inversió)
15 novembre, 2016
Regles perquè la videovigilància respecti la privacitat
14 novembre, 2016
Compensar perdudes en la declaració de la Renda
Drets de suscripcion i la seva venda en borsa
11 novembre, 2016
¿L'Acta d'Inspeccion d'Hisenda és una despesa?
8 novembre, 2016
Model 289: dades bancàries no residents
27 octubre, 2016
No fer testament surt molt car
18 octubre, 2016
Com cancel·lar contracte de lloguer abans de termini
17 octubre, 2016
Delictes comesos amb burundanga
11 octubre, 2016
Comunitats de propietaris i el certificat electrònic
10 octubre, 2016
Com reclamar una indemnització per fi de contracte temporal
3 octubre, 2016
Què és un Pla de Prevenció Riscos Penals?
Per fi els dissabtes són dies inhabiles 2016
Pagament fraccionat de l'impost societats
26 setembre, 2016
El pagament de l'IBI: correspon al comprador o al venedor?
16 setembre, 2016
El llibre de visites ja no és obligatori
Les multes de trànsit es notificaran per email
13 setembre, 2016
Quina és la sanció per dipositar comptes anuals fora de termini?
2 setembre, 2016
La inspecció de treball: El registre de la jornada laboral
1 setembre, 2016
Hisenda sanciona per no presentar els comptes anuals
23 agost, 2016
La paciència de l'assessor fiscal o fiscalista
7 juliol, 2016
La influència de l'IPC en els lloguers
6 juliol, 2016
Model 349: Operacions intracomunitàries
1 juliol, 2016
Com declarar lloguer, apostes i publicitat
10 juny, 2016
Terminis presentació Comptes Anuals i Impost Societats
3 juny, 2016
Novetats per sol·licitar el Certificat digital
Els transportistes poden reclamar la cotització Seguretat Social
31 maig, 2016
Període de carència a canvi de reformes
20 maig, 2016
Clausula sòl empresa: la propera pedra a la sabata de la Banca
19 maig, 2016
Dubtes sobre establiments permanents
11 maig, 2016
Renda 2016: Novetats fiscals
6 maig, 2016
Llei de protecció de dades: Reglament Europeu
26 abril, 2016
Recuperar la bestreta d'un habitatge no lliurada
13 abril, 2016
L'IVA de sopars d'empresa i obsequis, no és deduïble
12 abril, 2016
Ha de pagar IVA del lloguer en període de carència
4 abril, 2016
Renda web: L'alternativa al programa PADRE
22 març, 2016
La responsabilitat penal empresarial i el Tribunal Suprem.
18 març, 2016
Quan són despeses deduïbles: el cotxe, els subministraments i els menjars?
17 març, 2016
Llei de societats: Major poder per als Socis.
16 març, 2016
El nou impost habitatge buida a Catalunya
10 març, 2016
Els propietaris de 'cases fantasma' poden recuperar els seus diners
2 març, 2016
Presentar el model 720, un any més.
11 febrer, 2016
Llibres d'actes i la seva presentació
Compliance: Criteris establerts després de la reforma del Codi Penal
10 febrer, 2016
Una segona oportunitat per a les persones amb deutes
4 febrer, 2016
La llei de protecció de dades de caràcter personal
28 gener, 2016
Obligacions tributàries a presentar al gener i febrer.
27 gener, 2016
Augmenten les sancions per als habitatges d'ús turístic no declarades.
25 gener, 2016
Més control sobre els no residents
21 gener, 2016
Formularis per declarar Inversions Exteriors
8 gener, 2016
IRPF 2016: Taula amb la reducció de retencions
22 desembre, 2015
Com sol·licitar la devolució de l'IVA a altres països
21 desembre, 2015
Torn d'ofici no vol dir gratuït.
16 desembre, 2015
La retribució dels consellers executius estarà sota control
11 desembre, 2015
Calendari d'obligacions fiscals abans de finalitzar l'any 2015
9 desembre, 2015
Claus per reduir l'Impost sobre Societats 2015
7 desembre, 2015
¿Com es posiciona l'Administració respecte a la plusvàlua municipal?
4 desembre, 2015
Consells per a la declaració de renda 2015
3 desembre, 2015
Comunitats de Béns i l'Impost de Societats
1 desembre, 2015
Serà obligatori presentar IVA pel SII
Els Plans d'estalvi estaran exempts de Renda (IRPF).
30 novembre, 2015
Tributació de les Societats Civils II
17 novembre, 2015
Com reduir la quota fiscal de l'Impost sobre Societats.
11 novembre, 2015
Quants anys he de guardar la comptabilitat?
5 novembre, 2015
L'ús de WhatsApp a la Justícia.
El lloguer social com a alternativa al desnonament.
Augmenta el límit per ajornar deutes amb Hisenda
19 octubre, 2015
Quant de temps tinc per reclamar un deute?
14 octubre, 2015
La Generalitat crea el registre públic de parelles estables.
5 octubre, 2015
Avantatges fiscals per a majors de 65 anys.
28 setembre, 2015
Exempció en la transmissió d'accions.
14 setembre, 2015
El certificat digital obligatori des de l'inici
Tinc un establiment permanent a Espanya?
10 setembre, 2015
Li interessa la prorrata especial?
Propietat temporal: Què és? i la compartida?
2 setembre, 2015
El codi penal s'endureix.
És legal llegir el correu electrònic dels treballadors?
27 agost, 2015
Immobilitzats intangibles: Modificacions fiscals i comptables 2016.
15 juliol, 2015
Comptes anuals concursos creditors.
14 juliol, 2015
Quina llei vol aplicar al seu testament?
13 juliol, 2015
Es redueixen les retencions de l'IRPF
10 juliol, 2015
Els interessos de demora ja No són deduïbles.
9 juliol, 2015
Tributació de les Societats Civils (SCP)
La veritat sobre la Llei Mordassa i les seves conseqüències.
8 juliol, 2015
Sense suports a les empreses amb problemes patrimonials.
6 juliol, 2015
Reclamar un deute davant de notari, estalvia temps.
El divorci davant notari, ja és possible.
12 juny, 2015
Més llibertat per al canvi de domicili social
11 juny, 2015
Com recuperar l'IVA de les despeses inicials?
9 juny, 2015
Entra en vigor la reforma del Codigo Penal.
Modificacions de la Llei de Propietat Horitzontal.
13 maig, 2015
IRPF: Els dubtes més comuns en la declaració de la renda.
Com haurien captar clients els despatxos professionals?
11 maig, 2015
Els llibres d'actes: Suspesa la presentació telemàtica
22 abril, 2015
Reclami els interessos de demora a l'Administració Pública.
13 abril, 2015
La gestió fraudulenta serà castigada.
9 abril, 2015
¿Ha sol·licitat la reducció del consum elèctric?
1 abril, 2015
Com l'afecta la responsabilitat penal Empresarial?
IRPF: Inici de la campanya de Renda 2014
20 març, 2015
Si la seva empresa té una pòlissa amb clàusula sòl demani la seva anul·lació.
18 març, 2015
Canvi en l'IVA en compres de productes tecnològics.
16 març, 2015
L'Agència Tributària revisa els grups IAE
13 març, 2015
Tarifa reduïda per a contractes indefinits.
12 març, 2015
La Jubilació Activa
26 febrer, 2015
L'Agència Tributària investiga les xarxes socials
19 febrer, 2015
Legalització dels llibres oficials.
13 febrer, 2015
Cal que posi els lloguers en el model 347?
12 febrer, 2015
Com recuperar l'IVA de les factures impagades?
11 febrer, 2015
Com tributen els bonus o retribucions variables?
9 febrer, 2015
El pacte de socis és imprescindible.
6 febrer, 2015
La Responsabilitat Penal del Futbol Club Barcelona
28 gener, 2015
Devolució de l'IVA per a empresaris no establerts a Espanya.
23 gener, 2015
El cèntim sanitari ja està sent retornat per Hisenda
22 gener, 2015
Exclusió en el resum anual d'IVA a partir del 2015
19 gener, 2015
IVA intracomunitari Operacions triangulars entre empresaris
5 gener, 2015
Retencions de l'IRPF 2015.
31 desembre, 2014
Recuperació de l'amortització no deduïble.
L'IVA dels viatges de negoci realitzats per empreses
24 desembre, 2014
Trefor Advocats: Nous fitxatges
23 desembre, 2014
Informar de les transaccions a l'estranger
22 desembre, 2014
El nou impost sobre societats 2015. (Versió estesa)
19 desembre, 2014
Com s'adaptarà l'amortització a la nova Llei de l'Impost sobre Societats?
18 desembre, 2014
Valors a l'estranger i la seva declaració
Transaccions amb l'estranger i la seva declaració
11 desembre, 2014
Novetats de l'Impost sobre Societats. (En 10 punts)
La Factura Electrònica serà obligatòria en 2015
Els consells d'Administració es reuniran trimestralment
5 desembre, 2014
Responsabilitat dels administradors d'una societat
Consellers delegats i executius amb contracte obligatori
28 novembre, 2014
Vendre patrimoni a partir dels 65 anys?
26 novembre, 2014
Factura simplificada, la desaparició dels tiquets.
Li interessa incrementar el seu pla de pensions?
24 novembre, 2014
IVA intracomunitari devolució de l'IVA entre països
12 novembre, 2014
Tipus de notificacions de l'Agència Tributària
30 octubre, 2014
Guia per a la compra d'un habitatge.
27 octubre, 2014
Recupereu diners de la pensió alimentària
21 octubre, 2014
IVA intracomunitari facturació entre empreses
La plusvàlua municipal
16 octubre, 2014
Avui entra en vigor la taxa judicial catalana.
6 octubre, 2014
Reclamar el cèntim sanitari fins a Febrer 2015
2 octubre, 2014
Vendre al 2.015 serà més car. IRPF
Com procedir si un proveïdor li aplica una retenció IRPF del 15%.
1 octubre, 2014
Modificacions de l'IRPF per al 2015.
26 setembre, 2014
Retenció de l'IRPF per als autònoms
Present i futur de l'habitatge a Espanya.
23 setembre, 2014
Outsourcing: reduir costos delegant serveis interns.
17 setembre, 2014
Té inversions a l'estranger?
16 setembre, 2014
El deteriorament de partides cobrar no comptaran
10 setembre, 2014
El lloguer amb pròrroga forçosa
Locals comercials i el seu lloguer
9 setembre, 2014
L'efecte 'Google'
29 agost, 2014
La comptabilitat com a eina per a la presa de decisions.
23 juliol, 2014
La taxa judicial: Ciutadans i Pimes no pagaran
Noves fórmules d'accés a l'habitatge
21 juliol, 2014
Com puc recuperar el cèntim sanitari?
14 juliol, 2014
IRPF noves tarifes 2012 a 2016
30 juny, 2014
Nova mesura anti frau
24 juny, 2014
El "Codi de Bones Pràctiques" evita la responsabilitat penal
21 juny, 2014
Novetats per a la declaració de l'IRPF de l'any 2013
4 juny, 2014
Devolució de l'IVA intracomunitari pagat a la Unió Europea
22 maig, 2014
Aqui pot sol·licitar la devolució de la Plusvalia Municipal
15 maig, 2014
Terminis per a la presentació de declaracions de l'IRPF i IP 2013
13 maig, 2014
Pensions compensatòries en divorcis
11 maig, 2014
Factures en PDF i per email
11 abril, 2014
Les entitats sense ànim de lucre han de declarar?
15 març, 2014
Presentació del model 720
11 març, 2014
Societats propietàries d'immobles
17 febrer, 2014
fusions simplificades
14 febrer, 2014
Llibres oficials: estructura i contingut.
11 gener, 2014
Tributació en adquisició de sòl
1 gener, 2014
Com obtenir el certificat digital
27 desembre, 2013
Actualització de balanços 2013
14 desembre, 2013
Llei d'emprenedors
2 desembre, 2013
Retencions tributàries IRPF
10 octubre, 2013
Criteri de caixa en l'IVA
7 octubre, 2013
Extinció dels contractes d'arrendament de locals
1 juny, 2013
Declaracions de l'impost sobre activitats econòmiques IAE.
11 abril, 2013
Declaracions de la renda i la seva presentació
5 març, 2013
Sous dels directius i la seva fiscalitat
1 gener, 2013
Societats dedicades a l'arrendament d'habitatges
11 desembre, 2012
Normativa de facturacion: Modificacions 2013
2 desembre, 2012
Impost de Patrimoni per a Catalunya
6 novembre, 2012
Llei contra el frau
30 octubre, 2012
Mesures contra el frau
12 setembre, 2012
Aplicació dels nous tipus d'IVA. setembre 2012
18 juliol, 2012
Estabilitat pressupostària i competitivitat
10 juliol, 2012
Estada a Espanya per a estrangers.
25 abril, 2012
Declaració de cobraments i pagaments a l'estranger
10 març, 2012
Persona jurídica com a administradora d'una SA
10 gener, 2012
IRPF tipus impositius 2012-2014
5 gener, 2012
Mesures fiscals urgents 2012 i 2013
31 desembre, 2011
Impost de patrimoni per a Catalunya
14 desembre, 2011
Impost sobre societats, modificacions
28 novembre, 2011
Com obtenir el certificat digital
2 juliol, 2011
Retribució dels administradors d'una empresa
23 desembre, 2010
Modificació del codi penal any 2010
3 desembre, 2010
Mesures per fomentar l'activitat, la inversió i l'ocupació.
29 novembre, 2010
Notificacions electròniques obligatòries
16 novembre, 2010
Agència Tributària. Notificacions electròniques obligatòries.
10 octubre, 2010
El decret Zurbano, pren mesures anticrisi
27 juliol, 2010
Terminis de pagament en operacions comercials
30 juny, 2010
El model 303: Autoliquidació de l'IVA
12 maig, 2010
Nous tipus d'IVA i exemples
4 març, 2010
De l'IVA intracomunitari: Procediment devolució
10 gener, 2010
Dietes per desplaçaments
1 gener, 2010
IRPF tipus impositius 2011
17 desembre, 2009
Operacions vinculades i el seu règim fiscal
10 desembre, 2009
Novetats 2010 en l'IVA intracomunitari
27 octubre, 2009
L'IVA en el lloguer amb opció de compra
28 juliol, 2009
Procediments concursals: Nova normativa
14 juliol, 2009
Què són les SOCIMI?
20 juny, 2009
Renegociar el leasing
El nombre EORI serà obligatori
Com imputar els vehicles d'empresa
23 gener, 2009
Les operacions vinculades
10 juliol, 2008
Contractes de distribució de productes
12 març, 2008
Reclamació de quantitats no retingudes
26 febrer, 2008
Normativa medi ambient a Catalunya
26 agost, 2007
La subcontractació en el sector de la construcció
27 juny, 2007
Fiscalitat de les PIAS
31 gener, 2007
Deducció per reinversió
20 desembre, 2006
Patrimoni protegit: Avantatges fiscals
19 desembre, 2006
L'administrador d'una societat anònima
29 setembre, 2006
Impost sobre béns immobles: Beneficis fiscals
18 setembre, 2006
Memòria comptes anuals
6 juliol, 2006
Inspecció de treball: El llibre de visites
La reforma laboral de l'2006
16 maig, 2006
Els llibres de visites i les seves modificacions
18 abril, 2006
Fusions i adquisicions: La fusió simplificada
26 gener, 2006
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006
4 novembre, 2005
Mesures legals per garantir un habitatge digne
30 setembre, 2005
Successió de contractes temporals
22 setembre, 2005
Reglament general de recaptació
29 juliol, 2005
Emissió i registre de les factures rectificatives
24 maig, 2005
Ha de declarar una associació sense ànim de lucre?
15 abril, 2005
El contracte d'arrendament local comercial
21 març, 2005
Mesures contra la morositat
IVA o ITP en l'adquisició de terrenys
Retenció irpf nomina: El pes dels impostos augmenta
El nou IRPF camina cap als tres trams
10 març, 2005
Treball per a discapacitats i la seva integració
20 gener, 2005
La fiscalitat que ve
19 gener, 2005
Novetats Fiscals 2005
12 gener, 2005
Com afrontar l'acomiadament d'un empleat?