Dret d'Empresa
dret d'empresa

Departament de Dret d'Empresa

Dret d'Empresa

Dret Mercantil-societari:

 • Constitució de societats, redacció d'estatuts socials, tramitació de certificat digital.
 • Assessorament i tramitació de modificacions estatutàries, així com de transformacions de societat anònima a societat limitada i viceversa, i de SCP a Societat Limitada.
 • Assessorament a l'òrgan de direcció de la Companyia.
 • Secretariat en consells d'administració en companyies mercantils.
 • Resolució de conflictes societaris.
 • Anàlisi i preparació de la dissolució i liquidació d'empreses.
 • Acords de refinançament amb entitats bancàries.
 • Auditoria de compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal adaptat a les característiques de l'empresa.
 • 'Due diligence' legal de companyies.

Pactes de socis.

Protocol familiar:

 • Resolució de conflictes família / socis / societat.

Elaboració, negociació i anàlisi de contractes mercantils relatius a:

 • La gestió de drets de propietat intel·lectual.
 • La gestió de drets d'imatge.
 • Contractes de distribució.
 • Contractes de llicència.
 • Contractes de prestació de serveis.
 • Contractes d'intermediació.
 • Contractes de franquícia.
 • Escriptures de compravenda de participacions / accions, ...
 • Contractes d'agència.

Fusions i adquisicions.

 • 'Due diligence' legal, fiscal i econòmica de societats espanyoles Assessorament i coordinació integral de processos de fusió, absorció, aportació de branca d'activitat i escissió de companyies mercantils.
 • Negociació i elaboració d'acords de compra o de presa de participació en companyies mercantils, tant espanyoles com estrangeres.

Reestructuracions societàries:

 • Presentació i seguiment de concursos de creditors.
 • Negociació i elaboració d'acords de refinançament amb entitats bancàries.
 • Anàlisi, reestructuració i sanejament de balanços.
 • Anàlisi i coordinació de la dissolució i liquidació d'empreses.

Concursos de creditors:

 • Assessorament i coordinació integral de la presentació i seguiment de concursos de creditors, en tots els seus aspectes legals, fiscals i laborals.
 • Presentació i seguiment de concursos de creditors exprés.
 • Personació com a creditor en concursos de creditors de tercers, i seguiment del concurs en totes les seves fases. Si és el cas, presentació de demandes incidentals.

Altres:

 • Dret d'internet i publicitat en línia: Assessorament en l'articulació jurídica de models de negoci innovadors i disruptius.
 • Redacció de 'terms & conditions' i contractes amb 'partners' per al llançament d'una 'startup'.
 • Eines per a la protecció legal dels continguts d'una plataforma en línia, pàgina web o d'una aplicació mobile.
 • Negociació de contractes de desenvolupament d'una plataforma en línia, incloent pàgina web, aplicació moble i bases de dades.
 • Negociació de contractes de compra o venda d'inventari publicitari, tant amb 'ad networks' com en mercats RTB.

Vídeos didàctics: