Les tasques del assessor fiscal consisteixen en que els seus clients compleixin les seves obligacions amb Hisenda compatibilitzant dos aspectes: que el cost fiscal suportat sigui el menor possible, però complint rigorosament amb el que preveu la Llei.

És en aquest segon aspecte on el sofert assessor fiscal ha de superar dificultats que van més enllà del normal coneixement de la normativa. Ignorarem un aspecte conegut, l'ingent nombre de normes de diferent rang emeses contínuament per l'Administració; si aquest fos el problema tindria fàcil solució: A estudiar assessoria fiscal!

Però amb estudiar no és suficient. Que em digui qui no s'ha trobat en el tracte amb els seus clients en situacions com aquestes:

  • Sobre una mateixa operació l'AEAT i la Comunitat Autònoma, intenten que es tributi per l'impost (ITP o IVA) que cadascuna d'elles recapta.
  • La norma s'ha publicat i el client intenta que el seu fiscalista li digui com l'afecta. Com sol passar Hisenda ha parlat però no sabem el que ha dit. Cal esperar, sempre a pocs dies del venciment de les obligacions fiscals, al fet que Hisenda aclareixi els aspectes foscos, bé mitjançant una consulta vinculant, una circular interna o una modificació legal.
  • El fiscalista indica al client que certa modificació legal (la presentació obligatòria dels llibres d'IVA per via telemàtica) entrarà en vigor en certa data. Després moure cel i terra, per adaptar-se a la nova situació el fiscalista li ha de dir al client que un canvi legal d'última hora, retarda l'entrada en vigor de la norma o l'eximeix del seu compliment.
  • Davant el dubte l'assessor fiscal va a les consultes vinculants publicades per acabar comentant al client que, en una ostentació de seguretat jurídica, acaben dient ".... es valoraran segons el criteri de l'actuari ".
  • I per acabar com explica el fiscalista al seu client que el criteri de l'Agència Tributària és diferent al de la Direcció General de Tributs sobre la deduïbilitat dels interessos de demora imposats per la pròpia Administració?

En alguna ocasió el client comenta: "per no saber que cal fer, ja estic jo". Encara que al final i després de moltes vicissituds l'assessor sempre troba la manera que quan Hisenda parla, sapiguem què ha dit.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin