Gestió laboral per a empreses:

Gestió Tècnica laboral

Oferim a les empreses serveis propis de gestió de nòmines i altes i baixes a la Seguretat Social.

Realitzem inscripcions d'empreses i tramitem altes i baixes d'autònoms, així com de treballadors per compte d'altri; treballem en la gestió de deutes (ajornaments) i Assegurances socials (RNT i RLC);

Ens ocupem de la gestió de contractes, la seva confecció i tramitació; així com també de la gestió de nòmines de la plantilla de treballadors, amb les pertinents tasques d'aplicació del conveni col·lectiu, regularització, aplicació de bonificacions de la Seguretat Social o SEPE i de la tramitació de les Assegurances Socials. Oferim aquest servei treballant des del núvol, incorporant els documents a un portal de l'empleat que els permet consultar i descarregar els seus rebuts de salari i els seus contractes de treball.

També intervenim en les tasques d'acomiadament, assumint la seva preparació de comú acord amb el client i comunicació en cada cas concret.

Nòmines i assegurances socials

Contractes de treball adequats a les necessitats concretes

Elaboració de normes de conducta interna

Inspeccions de treball

Acomiadaments, conciliacions i judicis laborals

estructuració salarial

Direcció de persones / RRHH 3.0

Valoració de llocs

retribució flexible

Retribució per competències

cultura empresarial

Atracció i Retenció de talent

Plans d'acollida