1. Titularitat de la pàgina web

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), Posem en el seu coneixement que el web https://www.dig.es/ (En endavant, el "Lloc Web"O el"Web") És titularitat de DiG Advocats, SLP (en endavant,"DiG"), El domicili social es troba a

  • Direcció: carrer Diputació, 260. 5ª planta - 08007 Barcelona
  • NIF: B60350865
  • Telèfon + 34 93 318 44 00 / Fax + 34 93 412 27 26
  • e-Mail: info@dig.es

El lloc web "www.dig.es" ha estat creat per DIG, amb caràcter informatiu als seus clients i usuaris i per facilitar el contacte amb els membres del despatx, així com per informar sobre novetats legislatives i jurisprudencials, estant el nom de domini , www.dig.es, Enregistrat a favor de DiG.

2. Ús de la Web

El present Avís Legal (en endavant, "Avís Legal"), Estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que DiG posa a disposició dels usuaris a través del web.

D'aquesta manera, l'accés i ús del web suposen que l'usuari (en endavant, el "usuari") Accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, els termes i condicions, així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.

L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

DiG es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, pel que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació per la web.

L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme alguna conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de DiG o de tercers, obligant-se a utilitzar el web, els Serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d' informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa.

En cas que s'incompleixi aquest Avís Legal o DiG sospiti raonablement que les està incomplint, aquesta es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi.

3. Registre de l'usuari

L'accés a la informació i part dels continguts mostrats en la web no requereix del registre per part dels Usuaris.

4. Propietat Intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), Els signes distintius (marques, logotips, noms comercials i el lema o reclam publicitari), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integra la web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a DiG o disposa en el seu cas, del dret d'ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L'ús de la web per l'Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Web, els seus continguts i / o els signes distintius de DiG.

A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització de la Web, els seus continguts i / o els signes distintius de DiG.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts de la Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

5. Limitació de Responsabilitat

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, de manera que DiG no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de la web. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, DiG no serà responsable de:

  • El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del web. Referent a això, són aplicables els termes recollits en l'apartat 6 del present Avís Legal.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a la web requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de DiG (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a DiG.

6. Links o enllaços

El lloc web inclou o pot incloure enllaços que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "enllaços"). En aquests casos, DiG actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a DiG a través d' info@dig.es. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Links cap manera implica que DiG té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts d'aquests en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Links. Tampoc comporta l'existència d'aquests Links recomanació, promoció, identificació o conformitat de DiG amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels enllaços. En conseqüència, DiG no es fa responsable del contingut dels Links, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a la web, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de DiG. L'establiment d'aquest enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre DiG i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de DiG dels seus continguts o serveis.

En qualsevol cas, DiG es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al lloc web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

7. seguretat

DiG realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d'aquest lloc web es realitzi en les millors condicions.

Queda prohibit descompilar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ella continguts. L'usuari del lloc web s'haurà d'abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

DiG no es fa responsable per qualsevol tipus de perjudici soferts pels usuaris per l'ús de navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat aquest web.

8. Legislació aplicable i tribunals competents

L'ús de la web està regit i interpretat d'acord amb la Llei Espanyola i s'entendrà que, per l'ús del lloc web, l'Usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i DiG serà tractat, d'acord amb la Legislació de Consumidors i Usuaris.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.