Bloc Header

In: Dret Civil

eliminar les meves dades personals

Dret a l'oblit; eliminar les meves dades personals d'Internet

En la societat de la informació en què vivim, el que queda en la memòria ja no és només el que ...

danys i perjudicis

Retards i cancel·lació de vols: Quan podem reclamar danys i perjudicis?

En el concepte global de danys i perjudicis s'inclou tant el mal, el deteriorament o la lesió produïts en una ...

drets del consumidor

Codi civil: S'actualitzen els drets del consumidor

El nou Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i contractes, que entrarà en vigor el 1 ...

registre parelles de fet

Registre parelles de fet a Catalunya

Ja és possible, des d'aquest dilluns, 3 d'abril, per a les parelles estables o, també trucades, parelles de fet, inscriure en ...

banc popular

Nova normativa civil a Catalunya

Nova normativa civil a Catalunya: En data 22 de Febrer el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la ...

demanda incapacitat

On he de sol·licitar la demanda incapacitat i tutela?

Ens estem referint, naturalment, a la demanda incapacitat civil, no a la laboral que es regeix per altres paràmetres. La demanda ...

LEC

LEC: Nova llei d'enjudiciament civil

La Llei 42 / 2015 de 5 d'octubre, que va reformar parcialment la LEC (Llei d'Enjudiciament Civil), ha suposat una sèrie de ...

capitulacions matrimonials

Tipus de capitulacions matrimonials

A Espanya els aspectes i efectes econòmics del matrimoni estan regulats per Llei mitjançant unes normes d'obligat compliment i altres ...

WhatsApp

L'ús de WhatsApp a la Justícia

La Llei de 5 d'Octubre de 2015 que reforma parcialment la norma per la qual es regeixen els procediments judicials ...

reclamar un deute

Quant de temps tinc per reclamar un deute?

Com reclamar un deute: En l'última reforma de la Llei d'enjudiciament civil, aprovada el 5 d'octubre 2015, s'introdueix una ...

parelles estables

La Generalitat crea el registre públic de parelles estables.

El 6 d'octubre de 2015 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret llei 3 / 2015 de creació ...

reclamar un deute davant de notari

Reclamar un deute davant de notari, estalvia temps

Ara ja es pot reclamar un deute davant notari: A partir de l'23 de Juliol de 2.015, entra en vigor ...

divorci davant notari

El divorci davant notari ja és possible

Divorci davant notari: A partir de l'23 de juliol de 2.015 entra en vigor la modificació de la Llei de la Jurisdicció ...

interessos de demora

Reclami els interessos de demora a l'Administració Pública

Farmacèutic, en aquest article li expliquem com reclamar els interessos de demora: Com a conseqüència de la crisi econòmica estatal, es va crear ...

el cèntim sanitari

El cèntim sanitari ja està sent retornat per Hisenda

Com reclamar la devolució: El cèntim sanitari ja està sent retornat per part d'Hisenda. A manera de recordatori, els traslladem ...

reclamar el cèntim sanitari

Reclamar el cèntim sanitari

El cèntim sanitari és un impost sobre els carburants aplicat per algunes comunitats autònomes des 2002. Les pioneres van ser Madrid, Catalunya, ...

la taxa judicial

Ciutadans i Pimes no pagaran la taxa judicial

Nova sentència sobre la taxa judicial catalana: Per fi s'ha adoptat l'acord relatiu a l'exclusió dels ciutadans ...

cèntim sanitari

Com puc recuperar el cèntim sanitari?

La Sentència de 27 de Febrer de 2.014 dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea va declarar IL·LEGAL el ...

mesures contra la morositat

Mesures contra la morositat

En compliment de la Directiva Comunitària 2000 / 35 / CE del Parlament Europeu, el 31 de desembre de 2004 va entrar en vigor la Llei ...