Bloc Header

In: Dret Fiscal

renda 2018

RENDA 2018: Resolem els principals dubtes

Sobre els plans de pensions, quin són les principals deduccions? Aportacions Plans Pensions: Per la declaració de la Renda 2018 el límit ...

com fer una factura

Com fer una factura correctament

Saps realment com fer una factura? En aquest article us explicarem com fer una factura, de forma fàcil i ...

factures impagades

Com reclamar deutes i factures impagades?

Com reclamar deutes i factures impagades ?, Què fer si un client morós no em paga? En aquest article, anem a donar ...

llibres oficials de comptabilitat

Llibres oficials de comptabilitat: La guia definitiva

A dia d'avui, totes les societats i empreses residents a Espanya, estan obligades a elaborar i conservar els següents llibres ...

arrendament d'immobles

És l'arrendament d'immobles una activitat econòmica a efectes fiscals?

El concepte d'arrendament d'immobles com activitat econòmica ha estat interpretat de manera diferent per la Direcció General de Tributs ...

Nova deducció en l'IRPF fins 1.000 € per llar d'infants

El passat mes de juliol de 2018 la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat va modificar la Llei de l'Impost sobre la ...

formulari ete

Formulari ETE: Enquesta de Transaccions Exteriors

Mitjançant el formulari ETE s'ha d'informar al Banc d'Espanya de les transaccions econòmiques i dels saldos d'actius ...

renda 2018

Renda 2018: 7 trucs per pagar menys

Renda 2018: Cal aplicar-los abans del 31 de desembre. A poc més d'un mes per acomiadar l'any 2018, ...

responsabilitat solidària

Responsabilitat solidària de l'òrgan d'administració

Hisenda comença a aplicar mesures de derivació de responsabilitat Davant la dificultat de cobrament dels deutes de les companyies, ...

ampliació de capital

Ampliació de capital: Aportació d'actius a societats

La Llei de l'Impost sobre Societats preveu un règim fiscal especial per diferir els beneficis obtinguts en operacions societàries com ara ...

advocat fiscalista barcelona

Busquem advocat fiscalista per a Barcelona

Oferta d'ocupació: Advocat fiscalista Barcelona A DiG Advocats som una signatura formada per Advocats i Economistes que ens dediquem al ...

Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018

Llei Pressupostos Generals per a l'any 2018

El passat dia 4 de juliol, es va publicar al BOE 6 / 2018, de 3 de juliol, la Llei Pressupostos Generals per al ...

habitatges d'ús turístic

He de pagar impostos si llogo habitatges d'ús turístic?

Sí, hem de pagar impostos pel lloguer d'habitatges d'ús turístic, cases o pisos, inclosos els contractats a través de ...

titular real

El Titular Reial en els Comptes Anuals

El Registre Mercantil obliga a identificar les persones físiques propietàries de les empreses, mitjançant el document d'identificació del titular Reial ....

declaració complementària

Diferències entre declaració complementària, substitutiva i rectificativa

Les declaracions es divideixen en dos tipus: autoliquidacions i declaracions informatives. La declaració complementària és un dels tipus d'autoliquidacions ...

impost sobre el patrimoni

Les claus de l'impost sobre el patrimoni

En aquest article us donem totes les claus sobre l'Impost sobre el patrimoni: Qui està obligat a presentar l'Impost ...

deduccions renda 2017

Les 20 millors deduccions renda 2017

Resumim en aquest article les 20 millors deduccions renda 2017. Incloem en aquesta expressió diferents elements que poden reduir l'import ...

model 202

Model 202: Pagaments Fraccionats d'impostos

A través del Model 202 es realitzen els pagaments a compte de l'Impost de Societats i de l'Impost de la Renda ...

model 347

Model 347: Les operacions que cal declarar

La Declaració Anual d'Operacions amb Terceres Persones, model 347, s'ha de presentar a l'Agència Tributària cada mes de gener, amb ...

bitcoin

Bitcoin: ¿Moneda virtual igual a fiscalitat virtual?

Últimament en els fòrums econòmics i també en els mitjans comunicació es parla molt de les monedes virtuals, la més coneguda, ...

impostos a Espanya per a no residents

Impostos a Espanya per a no residents

En aquest article resumim els impostos a Espanya per no residents. Sent No Resident Segons les normes tributàries per a les persones ...

model 390

Declaracions informatives: el model 390

En què consisteix la declaració model 390? El model 390 és una declaració informativa (no és una autoliquidació), a la ...

irpf 2017

IRPF 2017: Integració i compensació de rendes

La llei preveu un complex sistema d'integració i compensació de rendes en l'IRPF 2017, derivada dels dos tipus de ...

règim especial IVA

Règim especial IVA: Grups d'entitats

El règim especial IVA, presenta dues opcions pel que fa a grups d'entitats: Contingut bàsic: es compensen entre si els resultats ...

despeses deduïbles autònoms

Despeses deduïbles autònoms: Guia pràctica

En aquest article els vam explicar detalladament com els autònoms poden deduir les despeses deduïbles autonomos en l'Impost sobre la Renda ...

societats patrimonials

Societats patrimonials i beneficis fiscals

Definició: Les societats patrimonials són entitats que es dediquen exclusivament a la gestió de béns. Des del punt de vista legal-tributari, ...

trasllat del domicili social

Què significa trasllat del domicili social de l'empresa?

Després de l'allau de notícies d'aquests dies en premsa i mitjans de comunicació en general conseqüència del trasllat del domicili ...

model 232

Model 232: Declaració d'operacions vinculades

S'ha aprovat el model 232 "Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb territoris considerats paradisos ...

renda

Novetats renda, impost de successions i impost de transmissions patrimonials

Des del passat 31 de Març del 2017, s'apliquen nova mesures fiscals per a la renda, l'impost de successions (i ...

carta d'hisenda

Carta d'Hisenda: Procediment de verificació de dades

La llei estableix quins són els procediments que Hisenda pot realitzar. Estan determinats i han de seguir unes normes, que tant el ...

actes d'inspeccion d'hisenda

Què són les actes d'inspeccion d'Hisenda?

Les actes d'inspecció d'Hisenda són el document que elabora la inspecció d'Hisenda una vegada concloses les actuacions i ...

el model 720

El Model 720: Declaració de béns a l'estranger

La Comissió Europea ha advertit al Govern d'Espanya que les sancions establertes per incompliment de presentació en el model 720 són ...

inspecció d'hisenda

Inspeccion d'Hisenda: Com superar-la?

Tota inspecció d'hisenda s'inicia mitjançant la remissió d'una notificació i finalitza amb un acte de liquidació. El ...

declarar la devolució de la clàusula sòl

Com declarar la devolució de la clàusula sòl en la renda?

Amb la publicació del Reial Decret Llei 1 / 2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria ...

deducció per família nombrosa

Cedir la deducció per família nombrosa

Si la seva parella o una altra persona amb qui comparteixi una deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat al seu càrrec, ...

SII

Què és Subministrament Informació Immediata?

El subministrament informació immediata (sigles SII) consisteix en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres de ...

impost de societats

Novetats sobre l'impost de societats

El Reial Decret Llei 3 / 2016 ha incorporat en el seu Article 3 una sèrie de modificacions en l'Impost de Societats, que ...

iae

¿Quan es presenta l'IAE?

L'IAE o impost sobre activitats econòmiques, és un tribut que grava les activitats empresarials, professionals o artístiques localitzades en territori ...

SICAV

Que és una SICAV? (Societats d'Inversió)

Les Sicav (societats d'inversió de capital variable) són societats anònimes l'objectiu, de la mateixa manera que els fons d'inversió, és ...

videovigilància

Regles perquè la videovigilància respecti la privacitat

La videovigilància persegueix garantir la seguretat de béns i personal i el control laboral mitjançant càmeres o videocàmeres, però quan el seu ...

compensar rendiments

Compensar perdudes en la declaració de la Renda

Com és ben sabut, els rendiments negatius o les pèrdues incloses a la base de l'estalvi de l'IRPF, com són els ...

com vendre accions

Drets de suscripcion i la seva venda en borsa

Tradicionalment la venda de drets de subscripció per part d'una persona física no suposava, immediatament, la generació d'una ...

acta d'inspeccion d'hisenda

¿L'Acta d'Inspeccion d'Hisenda és una despesa?

Al final d'un procediment d'Inspecció Tributària sempre s'elabora el corresponent acta d'inspeccion d'Hisenda. Hi ha diversos tipus ...

model 289

Model 289: dades bancàries no residents

S'ha aprovat el model 289 "Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit d'assistència mútua", que hauran de presentar ...

certificat electrònic

Comunitats de propietaris i el certificat electrònic

El passat 2 d'octubre, va entrar en vigor la Llei 39 / 2015 on s'indica que: Totes les comunitats de propietaris i de béns, hauran de ...

dias inhabiles 2016

Per fi els dissabtes són dies inhabiles 2016

Dies inhabiles 2016: Dissabte 1 d'octubre de 2016, es va publicar una Resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a ...

pagament fraccionat de l'impost societats

Pagament fraccionat de l'impost societats

Amb efectes a partir del segon període de l'any 2016 (octubre de 2016), i de forma indefinida, es modifica el càlcul ...

multes de trànsit

Les multes de trànsit es notificaran per email

A partir del dia 2 d'octubre de 2016, la Direcció General de Trànsit deixarà de manar les seves notificacions amb multes ...

sanció

Quina és la sanció per dipositar comptes anuals fora de termini?

Segons el que s'ha comentat en el nostre article Hisenda sanciona per no dipositar els comptes anuals, l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de ...

assessor fiscal

La paciència de l'assessor fiscal o fiscalista

Les tasques de l'assessor fiscal consisteixen en que els seus clients compleixin les seves obligacions amb Hisenda compatibilitzant dos aspectes: que el cost fiscal suportat ...

model 349

Model 349: Operacions intracomunitàries

El model 349 és una declaració informativa en la qual es declaren els lliuraments i adquisicions de béns i prestacions de ...

declarar lloguer

Com declarar lloguer, apostes i publicitat

Des de fa aproximadament un mes, hem tingut coneixement en el despatx d'una gran quantitat de requeriments de l'Agència Tributària ...

terminis presentació comptes anuals

Terminis presentació Comptes Anuals i Impost Societats

A continuació trobareu el detall de les obligacions de caràcter anual que tenen les empreses, com són els terminis presentació Comptes Anuals, llibres oficials ...

sol·licitar certificat digital

Novetats per a sol·licitar el certificat digital

En l'actualitat totes les empreses han de sol·licitar el certificat digital de persona jurídica per poder operar telemàticament amb entitats públiques, ...

establiments permanents

Dubtes sobre establiments permanents

A continuació els detallem les principals dubtes que amb més freqüència ens plantegen al Despatx de DiG Advocats, en relació a establiments permanents a ...

renda 2016

Renda 2016: Novetats fiscals

A continuació els detallem les principals novetats en matèria fiscal, que s'apliquen en la declaració de la renda 2016. ...

IVA de sopars d'empresa

L'IVA de sopars d'empresa i obsequis, no és deduïble

L'IVA de sopars d'empresa no és deduïble La Direcció General de Tributs no deixa de recordar-nos que les ...

IVA lloguer

Ha de pagar IVA del lloguer en període de carència

Aquesta és la conclusió, segons el criteri de la Direcció general de Tributs, recordat en una consulta recent de 19 / 1 / 2016. El ...

renda web

Renda web: L'alternativa al programa PADRE

Hisenda ha posat en marxa el programa Renda web, que podrà utilitzar-se en la presentació de la declaració de la Renda ...

despeses deduïbles

Són despeses deduïbles: el cotxe, els subministraments i els menjars?

Davant la problemàtica que cada any sorgeix respecte a les despeses deduïbles de les Activitats Econòmiques, a continuació s'exposa ...

impost habitatge buida

El nou impost habitatge buida a Catalunya

Tot i estar recorregut davant del Tribunal Constitucional, aquest nou impost habitatge buida, aplicable només en l'àmbit territorial de ...

model 720

Presentar el model 720, un any més.

Mentre a Brussel·les segueixen analitzant i titllant de suposadament "il·legal" la mesura, per atemptar contra la llibertat en el tràfic de ...

obligacions tributàries

Obligacions tributàries de gener i febrer

Repassi les obligacions tributàries a presentar durant el mes de gener: Declaracions trimestrals periòdiques relatives a l'IRPF (retencions) i l'IVA. Resums ...

no residents

Més control sobre els no residents

Les entitats financeres estan obligades, a partir del 2016, a identificar davant l'Administració tributària la residència fiscal de les persones ...

IRPF 2016

IRPF 2016: Taula amb la reducció de retencions

La retenció de tots aquells rendiments que s'abonin a partir del dia 1 de gener d'IRPF 2016 ha patit ...

model 360

Model 360: Com sol·licitar la devolució de l'IVA a altres països

Què és el model 360? És la Tramitació de la sol·licitud de devolució d'IVA a altres països de la Unió ...

obligacions fiscals

Calendari d'obligacions fiscals abans de finalitzar l'any 2015

A més de les declaracions tributàries periòdiques, en relació amb l'IVA i les retencions de l'IRPF, hi ha certes obligacions fiscals i ...

impost sobre societats

Claus per reduir l'Impost sobre Societats 2015

Si vol reduir l'impost sobre societats, li recomanem revisar els següents aspectes abans de finalitzar l'any: 1. Si té crèdits ...

IRPF 2015

Consells per a la declaració de la Renda 2015

A continuació els detallem alguns consells en matèria fiscal que s'apliquen en la declaració de la renda 2015. Integració i compensació ...

comunitats de béns

Comunitats de Béns i l'Impost de Societats

Com han de tributar les Comunitats de Béns? Segons comentàvem en articles previs, a partir de 2016 les Societats Civils amb personalitat ...

SII

Serà obligatori presentar IVA pel SII

Està previst que a partir de l'1 de gener de 2016 comenci una fase voluntària en què un grup de ...

plans d'ahorr

Els plans d'estalvi estaran exempts de Renda

Els plans d'estalvi a llarg termini són productes financers que s'instrumenten a través d'assegurances, comptes o dipòsits que, ...

tributació societat civil

Tributació de les Societats Civils II

Com ja vam avançar en el següent article, a partir de l'1 de gener de 2.016 les societats civils han de ser contribuents de l'...

quota fiscal

Com reduir la quota fiscal de l'Impost sobre Societats

A partir d'2016 la nova Llei de l'Impost sobre Societats incorpora dues eines per reduir la quota fiscal de l'impost: ...

la comptabilitat

Quants anys he de guardar la comptabilitat?

A partir de l'entrada en vigor de la reforma de la Llei general tributària el passat 12 d'octubre, ...

ajornar deutes amb hisenda

Augmenta el límit per ajornar deutes amb Hisenda

S'eleva fins 30.000 euros el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia per ajornar deutes amb Hisenda. A partir ...

avantatges fiscals per a majors

Avantatges fiscals per a majors de 65 anys

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques proporciona dos avantatges fiscals per a majors de 65 anys (65 anys complerts o ...

transmissió d'accions

Exempció en la transmissió d'accions

Llei de l'Impost sobre Societats: L'article 21.3 de la Llei de l'Impost sobre Societats s'ha ampliat a la transmissió d'accions ...

certificat digital

El certificat digital és obligatori des de l'inici

El certificat digital és la clau per poder presentar qualsevol comunicació amb Hisenda des del primer minut de vida d'una ...

establiment permanent

Tinc un establiment permanent a Espanya?

Una de les principals preocupacions que es plantegen a les companyies estrangeres que volen operar a Espanya, sense constituir una filial, ...

prorrata

Li interessa la prorrata especial?

Què és la prorrata? Quan una societat o empresari realitza més d'una activitat i alguna d'elles està exempta de ...

immobilitzats intangibles

Immobilitzats intangibles: Modificacions fiscals i comptables 2016.

La Llei 22 / 2015 publicada el 22 de juliol de 2.015 ha modificat, a partir de 2.016, el tractament fiscal i comptable de ...

comptes anuals concursos creditors

Comptes anuals concursos creditors

El passat dia 1 de Juliol de 2015 va entrar en vigor la reforma del Codi Penal introduïda per la Llei Orgànica ...

retencions de l'IRPF

Es redueixen les retencions de l'IRPF

Divendres passat dia 10 de juliol, el govern va aprovar les anunciades mesures urgents que comporten una reducció de les retencions ...

interessos de demora

Els interessos de demora ja no són deduïbles

Una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) determina que els interessos de demora derivats d'una acta de ...

societats civils

Tributació de les Societats Civils (SCP)

La nova Llei de l'impost sobre societats sorgida amb motiu de la darrera reforma fiscal elaborada pel Govern, estableix la ...

problemes patrimonials

Sense suports a les empreses amb problemes patrimonials

Empreses amb problemes patrimonials Des de l'any 2008 ha estat en vigor el Reial Decret Llei 10 / 2008 que, en determinats casos, ...

IVA de les despeses

Com recuperar l'IVA de les despeses inicials?

Si vostè va a iniciar una activitat empresarial o professional, pot ser que hagi de fer front a algunes despeses i inversions ...

declaració de la renda 2014

IRPF: Els dubtes més comuns en la declaració de la renda.

Recull de les preguntes més freqüents que ens arriben any rere any per aquestes dates, en la liquidació de l'impost de renda ...

irpf 2014

IRPF 2014: Inici de la campanya de Renda 2014

S'avança el termini per a la presentació de les declaracions de l'IRPF 2014. Cada any per aquestes dates s'inicia la campanya de ...

canvi en l'IVA

Canvi en l'IVA en compres de productes tecnològics

La reforma fiscal aprovada al novembre de l'any 2014 ha realitzat un canvi en l'IVA en les compres de ...

grups IAE

L'Agència Tributària revisa els grups IAE

Per corroborar que l'Impost d'Activitats Econòmiques IAE declarat, correspon amb la seva activitat real i tributa adequadament. Si voleu consultar la seva classificació dels ...

L'Agència Tributària

L'Agència Tributària investiga les xarxes socials

L'Agència Tributària rastreja Facebook, Twitter, Instagram ... en recerca de proves de riquesa: L'Agència Tributària usarà programes informàtics que rastregen ...

els lloguers en el model 347

Cal que posi els lloguers en el model 347?

Les novetats de la Declaració anual d'operacions amb terceres persones, ens porta la següent qüestió: Cal que posi els lloguers al ...

recuperar l'IVA

Com recuperar l'IVA de les factures impagades?

La reforma tributària ha introduït algunes millores en els procediments que permeten recuperar l'IVA de les factures impagades. Recuperar el ...

prima

Com tributen els bonus o retribucions variables?

La reforma aprovada al novembre 2014, ha modificat el tractament fiscal dels bonus o les retribucions variables que es perceben ...

devolució de l'IVA

Devolució de l'IVA per a empresaris no establerts a Espanya

En primer lloc, cal dir que aquest tipus d'operacions resulten estranyes i complexes per tractar-se de "ens" que posseeixen un ...

resum anual d'IVA

Exclusió en el resum anual d'IVA a partir del 2015

Si la seva activitat és l'arrendament d'immobles, no ha de presentar el model 390 sobre el resum anual d'IVA, és ...

iva intracomunitari operacions

IVA intracomunitari Operacions triangulars entre empresaris

Es denominen operacions triangulars d'IVA intracomunitari (IVA intracomunitari operacions), aquelles en què en venedor dels béns no és qui ...

irpf 2015

IRPF 2015: Retencions

A continuació els mostrem les taules amb les retencions IRPF 2015 a aplicar des del 1 de Gener del 2015 per ...

amortització no deduïble

Recuperació de l'amortització no deduïble

Amortització no deduïble: Amb efectes per als exercicis iniciats en els anys 2013 i 2014 la Llei sobre l'Impost de ...

l'iva dels viatges

L'IVA dels viatges de negoci realitzats per empreses

L'IVA dels viatges: Les agències de viatges, quan actuïn en nom propi en la venda d'un viatge, estan ...

transaccions a l'estranger

Informar de les transaccions a l'estranger

Com informar de les transaccions a l'estranger: Les entitats bancàries ja no envien les transaccions a l'estranger al Banc d'Espanya ...

Impost sobre Societats

El nou impost sobre societats 2015 (versió estesa)

Hem preparat un article especial, amb motiu de la nova Llei de l'Impost sobre Societats 27 / 2014, que estarà vigent a partir del 1 de gener ...

nova Llei de l'Impost sobre Societats

Com s'adaptarà l'amortització a la nova Llei de l'Impost sobre Societats?

La nova Llei de l'Impost sobre Societats estableix unes noves taules d'amortització per al 2015. Si té algun element patrimonial ...

llei de l'impost sobre societats

Novetats de llei de l'impost sobre societats

Que és la llei de l'impost sobre societats i com funciona: A continuació, resumim les 10 reformes més rellevants de la nova ...

la factura electrònica

La factura electrònica serà obligatòria en 2015

Tenim novetats sobre la factura electrònica: La factura electrònica és aquella enviada de manera telemàtica, tractada per una Organització certificadora autoritzada ...

vendre patrimoni

¿Vendre patrimoni familiar a partir dels 65 anys?

Vendre patrimoni familiar té exempcions en l'IRPF: Si es troba pròxim a complir els 65 anys i està pensant en ...

factura simplificada

Factura simplificada, la desaparició dels tiquets

Es modifica el reglament de facturació per a la factura simplificada: Des de l'entrada en vigor del reglament de facturació al gener ...

Plans de pensions

Li interessa incrementar el seu pla de pensions?

Límits en les aportacions per al seu pla de pensions per als anys 2014 i 2015: Possiblement s'hagi plantejat si li interessa ...

iva intracomunitari devolució

IVA intracomunitari devolució de l'IVA entre països

Està la seva empresa a la Unió Europea (UE) i ha de sol·licitar IVA intracomunitari devolució pagat en un altre país de la UE ...

notificacions de l'Agència Tributària

Tipus de notificacions de l'Agència Tributària

Resumim a continuació els tipus més comuns de notificacions de l'Agència Tributària, que vostè pot rebre i com ha d'actuar ...

recuperi diners

Recupereu diners de la pensió alimentària

Si és vostè divorciat i té als seus fills en règim de custòdia compartida, ha de saber que en la seva declaració de ...

IVA intracomunitari facturació

IVA intracomunitari facturació entre empreses

Resumim a continuació el sistema de funcionament bàsic, com a règim general, de l'aplicació de l'IVA intracomunitari facturació en les vendes / adquisicions de béns ...

taxa judicial

Entra en vigor la taxa judicial catalana

Avui entra en vigor la taxa judicial catalana estaran exemptes les persones físiques i petites empreses. El seu import oscil·la entre els ...

Llei de l'IRPF

Llei de l'IRPF: Vendre al 2015 serà més car

Modificació de la llei de l'IRPF per a les vendes d'accions i / o patrimoni. El Congrés dels Diputats té pendent la ...

retenció IRPF

Com procedir si un proveïdor li aplica una retenció IRPF del 15%

Ha exigir-li una comunicació, signada, de compliment de requisits: El tipus de retenció general per l'IRPF aplicable en factures de ...

modificacions en l'IRPF

Modificacions a l'IRPF per al 2015

Arriben diverses modificacions en l'IRPF: Novetats a la tributació de rendiments del capital mobiliari i alteracions patrimonials d'acord amb ...

retenció de l'IRPF

Retenció de l'IRPF per als autònoms

Des del passat 6 de juliol de 2014, els professionals independents ( "autònoms") que compleixin els següents requisits, poden aplicar el tipus ...

locals comercials i el seu lloguer

Locals comercials i el seu lloguer

Es modifica el reglament de locals comercials i el lloguer: Si és vostè societat, arrendadora o arrendatària d'un o diversos ...

IRPF noves tarifes

IRPF noves tarifes 2012 a 2016

IRPF noves tarifes anys 2012-2014 IRPF - Exercicis 2012-2014 Escala General (Estat) + Escala Autonòmica (Catalunya) base des de ... Quota ...

novetats irpf 2013

Novetats per a la declaració de l'IRPF de l'any 2013

Novetats irpf 2013 consells imprescindibles per fer la declaració de la renda de l'any passat: Per la declaració corresponent a l'any ...

devolució de l'IVA intracomunitari

Devolució de l'IVA intracomunitari pagat a la Unió Europea

Hi ha un nou procediment per a la devolució de l'IVA intracomunitari: Si és vostè resident fiscal en un estat membre de la ...

declaracions del irpf

Terminis per a la presentació de declaracions de l'IRPF 2013

Presentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques IRPF: INICI del termini de presentació de declaracions de l'IRPF: Des ...

Pensions compensatòries en divorcis

Pensions compensatòries en divorcis

Fins a la data aquesta figura era habitualment utilitzada per "considerar renda no subjecta a l'impost", sempre que fos satisfeta per decisió ...

les entitats sense ànim de lucre

¿Les entitats sense ànim de lucre han de declarar?

Aquelles entitats sense ànim de lucre que superin la xifra de 100.000 euros d'ingressos anuals, o bé que les seves rendes ...

del model 720

Presentació del model 720

Qui té obligació de presentació del model 720? Persones físiques que han de tributar per IRPF per la integritat de la seva renda ...

llibres oficials

Llibres oficials: estructura i contingut

Esquema dels llibres oficials i comptes anuals: 1.- Llibre de Diari a) Seient d'Obertura. b) Diari. c) Seient de ...

tributació en adquisició de sòl

Tributació en adquisició de sòl

Tributació en adquisició de sòl per a operacions immobiliàries: En l'adquisició de solars, com a primera fase d'un procés de desenvolupament ...

Actualització de balanços

Actualització de balanços 2013

Actualització de balanços: La Llei 16 / 2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la ...

llei d'emprenedors

Nova llei d'emprenedors

Nova llei d'emprenedors: Detall de la nova llei d'emprenedors aprovada pel Govern d'Espanya. Amb efectes des de 1 ...

Retencions tributàries IRPF

Retencions tributàries IRPF

Retencions tributàries IRPF 2014 RETENCIONS A COMPTE DE L'IRPF 2010 2011 2012 2013 2014 Rendiments del treball personal ...

criteri de caixa

Criteri de caixa en l'IVA

Com a mesura de suport de suport als emprenedors i la seva internacionalització, des del 1 de gener de 2014 podran aplicar ...

declaracions de la renda

Declaracions de la renda i la seva presentació

Les declaracions de la renda, són de presentació telemàtica obligatòria per als subjectes passius que siguin: societats anònimes. Societats de Responsabilitat Limitada. DiG Advocats ...

sous dels directius

Sous dels directius i la seva fiscalitat

Sous dels directius: El recent criteri manifestat per la Direcció General de Tributs (en endavant DGT) amb relació als ...

normativa de facturacion

Normativa de facturacion: Modificacions 2013

Normativa de facturacion: S'aprova el REAL DECRET 1619 / 2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament per ...

llei contra el frau

Nova llei contra el frau

Llei contra el frau: Dimarts passat dia 30 d'Octubre de 2012 es va publicar al BOE la Llei 7 / 2012, ...

mesures contra el frau

Mesures contra el frau

La llei general tributària de l'2012 incorpora noves mesures contra el frau fiscal: Dimarts passat dia 30 d'Octubre de ...

estabilitat pressupostària

Estabilitat pressupostària i competitivitat

El passat dia 13 de juliol de 2012, el Govern va aprovar un conjunt de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i ...

mesures fiscals

Mesures fiscals urgents 2012 i 2013

Reial Decret Llei 20 / 2011 de 30 de Desembre de mesures fiscals: Resumim a continuació les principals modificacions aprovades per als exercicis ...

Impost de patrimoni per a Catalunya

Impost de patrimoni per a Catalunya

Es modifica el reglament per a l'impost de patrimoni per a Catalunya: Amb efectes per a l'any 2012 (declaració a presentar ...

modificacions en l'Impost sobre Societats

Modificacions en l'impost sobre societats

Modificacions en l'Impost sobre Societats: Amb efecte per als períodes impositius que s'iniciïn dins dels anys 2012 i ...

retribució dels administradors

Retribució dels administradors d'una empresa

La retribució dels administradors d'una empresa rep consideració com a despesa deduïble i retencions a compte en l'IRPF: El ...

Notificacions electròniques obligatòries

Notificacions electròniques obligatòries

Notificacions electròniques obligatòries: Dimarts passat dia 16 de novembre de 2010 es va publicar al BOE el Reial Decret 1363 / 2010, ...

agència tributària

Agència Tributària. Notificacions electròniques obligatòries.

Obligatori complint amb l'Agència Tributària: Dimarts passat dia 16 de novembre de 2010 es va publicar al BOE el ...

el decret zurbano

El decret Zurbano, pren mesures anticrisi

Que és el decret Zurbano i perquè serveix: El Decret Zurbano és el nom pel qual col·loquialment és conegut ...

model 303

El model 303: Autoliquidació de l'IVA

El model 303 que és i quan es presenta: La confecció de la Autoliquidació IVA (model 303) i els problemes que ...

nous tipus d'IVA

Nous tipus d'IVA i exemples

Nous tipus d'IVA i exemples: A partir del 1 de juliol del 2010 els nous tipus d'IVA passen a ser ...

de l'iva intracomunitari

Procediment devolució de l'IVA intracomunitari

Procediment devolució de l'IVA intracomunitari: Les sol·licituds de devolució de l'IVA intracomunitari es presenten des de l'Estat d'establiment, sense tenir ...

dietes per desplaçaments

Dietes per desplaçaments

Límits exempts en l'IRPF per a les dietes per desplaçaments: S'exceptuen de gravamen en l'IRPF les quantitats abonades ...

operacions vinculades

Operacions vinculades i el seu règim fiscal

Operacions vinculades i el seu règim fiscal que és i com funciona: Les operacions vinculades efectuades entre persones o entitats vinculades es ...

IVA intracomunitari

Novetats 2010 en l'IVA intracomunitari

S'incorporen diverses directives comunitàries en l'IVA intracomunitari: Amb efectes 1 de gener de 2010 s'incorporen diverses directives comunitàries ...

IVA en el lloguer amb opció de compra

L'IVA en el lloguer amb opció de compra

L'IVA en el lloguer amb opció de compra que és i com funciona: El lloguer d'habitatges està exempt de ...

que són les SOCIMI

Que són les SOCIMI?

Sap que són les SOCIMI? Són societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari (SOCIMI) Les societats anònimes cotitzades d'...

renegociar el leasing

Renegociar el leasing corporatiu

La renegociació de les quotes a pagar derivades de la subscripció de contractes d'arrendament financer (renegociar el lísing) als ...

vehicles d'empresa

Com imputar els vehicles d'empresa

A continuació tractarem d'exposar la principal problemàtica amb el còmput de percentatge dels vehicles d'empresa. En una recent sentència, ...

les operacions vinculades

Les operacions vinculades

El passat 18 de novembre el BOE va publicar el RD 1793 / 2008 pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre ...

reclamació de quantitats

Reclamació de quantitats no retingudes

Quan l'Administració Tributària (Hisenda) considera que un empresari ha retingut una quantitat inferior a l'exigida legalment, en els pagaments ...

Fiscalitat de les PIES

Fiscalitat de les PIES (Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic)

Fiscalitat de les PIES: 1.- INTRODUCCIÓ Amb l'entrada en vigor de la Llei 35 / 2006, de 28 de novembre de 2006, ...

impost sobre béns immobles

Impost sobre béns immobles: Beneficis fiscals

A continuació els detallem els principals beneficis fiscals de l'impost sobre béns immobles (IBI) reconeguts en l'Impost sobre Societats. ...

Pressupostos generals de l'Estat

Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006

Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2006: Resum fiscal El text de la Llei 30 / 2005 de Pressupostos Generals de l'Estat ...

Reglament general de recaptació

Reglament general de recaptació

Reglament General de Recaptació, que és i com funciona: El passat dia 2 de setembre es va publicar al BOE el ...

les factures rectificatives

Les factures rectificatives, emissió i registre

Les factures rectificatives que són i com funcionen: Des de la introducció de l'IVA al nostre país, la forma d'emetre les ...

associació sense ànim de lucre

¿Ha de declarar una associació sense ànim de lucre?

Aquelles entitat o associació sense ànim de lucre que superi la xifra de 100.000 euros d'ingressos anuals, o bé que ...

retenció irpf nomina

Retenció irpf nomina: Augmenten els impostos

Retenció IRPF nomina: Negociar que l'empresa pagui algunes despeses personals a costa de la nòmina pot resultar molt rendible (retenció ...

el nou IRPF

El nou IRPF camina cap als tres trams

El nou IRPF camina cap als tres trams i una rebaixa del tipus màxim: En el nou IRPF les plusvàlues de ...

la fiscalitat

La fiscalitat que ve

L'any 2005 que s'inicia serà de grans novetats en el camp de la fiscalitat: Si bé és ...

novetats fiscals 2005

Novetats Fiscals 2005

Sobre les novetats fiscals 2005 el Govern de l'Estat ha optat per remetre a les Corts per a la seva aprovació únicament la ...