Bloc Header

In: Successions

testament vital

Testament Vital o Document de Voluntats Anticipades

En els últims temps s'ha posat "de moda" el testament vital o document de voluntats anticipades, mitjançant el qual una ...

fer testament

No fer testament surt molt car

El testament constitueix la nostra última voluntat sobre com han de repartir-nostres béns quan faltem. Hi ha diferents tipus per fer testament, ...

voluntat

Quina llei vol aplicar al seu testament?

A partir de l'17 d'Agost de 2015 dels ciutadans de la Unió Europea podran triar si la llei aplicable al seu ...