A més de les declaracions tributàries periòdiques, en relació amb l'IVA i les retencions de l'IRPF, hi ha certes obligacions fiscals i opcions per canviar de règim fiscal que, en cas de voler aplicar-se, han de comunicar-se durant el mes de desembre.

En matèria de obligacions fiscals, La més important a tenir en compte és la de presentar el tercer Pagament Fraccionat de l'Impost sobre Societats corresponent a l'exercici 2015. El termini acaba el dia 21 d'aquest mes, juntament amb les altres declaracions periòdiques.

Tenen l'obligació de presentar-les entitats que siguin considerades gran empresa així com les que no sent-ho, en realitzar el càlcul de l'import segons el mètode escollit, surti un resultat a ingressar, no havent de presentar-lo totes aquelles societats que no sent gran empresa, s'obtinguin del càlcul un resultat negatiu.

Al seu torn s'ha de tenir en consideració que per als subjectes passius la xifra de negocis ascendeixi els 20 milions d'euros, s'ha d'adjuntar al Pagament Fraccionat un annex de comunicació de dades addicionals.

Pel que fa a les opcions o renúncies de règim que han de comunicar-se durant el mes de desembre, resumim a continuació les més importants a tenir en compte:

  • Opció o renúncia al règim especial de Criteri de Caixa en l'IVA per al 2016.
  • Renúncia al règim d'estimació objectiva i d'estimació directa simplificada per al 2016.
  • Opció o renúncia per tributació en destinació en el cas de vendes a distància a altres països de la Unió Europea per al 2016.
  • Opció o renúncia al règim especial d'agències de viatges per al 2016.
  • Comunicació d'aplicació del règim especial d'Entitats dedicades a l'Arrendament d'Habitatges en l'Impost sobre Societats per al 2015.

D'altra banda, en aquest últim mes de l'any podria ser convenient repassar alguns aspectes de l'Impost sobre societats o l'IRPF, que l'ajudaran a panificar millor la seva tributació per a l'any 2015.

Per a això pot consultar els nostres altres articles:

Claus per reduir l'Impost sobre Societats 2015

Consells per a la declaració de renda 2015


Sobre l'autor:

Raul Roca comptable de DiG Advocats

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin