La reforma fiscal aprovada al novembre de l'any 2014 ha realitzat un canvi en l'IVA en les compres d'aquest tipus de productes electrònics. (Ordinadors portàtils, telèfons mòbils, consoles de videojocs i tauletes digitals).

A qui afecta?

A aquest nou sistema se l'anomena "inversió del subjecte passiu" i s'aplicarà quan el destinatari del producte sigui:

  • Un empresari revenedor * d'aquests béns, qualsevol que sigui l'import de la venda. Per exemple, els minoristes d'informàtica.
  • Qualsevol empresa o professional, l'import total de compra de béns tecnològics, en una única factura, sigui superior a 10.000 € (sense comptar IVA)

Quin és el canvi?

A partir de l'1 d'abril de 2015, serà l'empresari comprador el qual ingressi l'IVA a Hisenda.

  • El venedor emetrà una factura sense IVA.
  • El comprador haurà "autorrepercutirse" l'IVA; és a dir, afegir-lo com IVA repercutit en la seva declaració.
Notes:

L'empresari revenedor que compri aquests productes haurà d'acreditar el seu proveïdor aquesta condició de revenedor, mitjançant l'aportació d'un certificat específic que emet l'Agència Tributària a aquests efectes.

Per a això, ha de comunicar prèviament a l'Administració Tributària la seva condició d'empresari revenedor de productes electrònics. Aquesta comunicació es fa mitjançant una Declaració Censal (model 036), bé al començament de l'activitat, bé durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de tenir efecte.

Excepcionalment, per a l'any 2015 la comunicació podrà realitzar-se fins al 31 de Març.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

es.linkedin.com/in/pujolalbert