L'eliminació de la clàusula sòl empresa, és possible.

Des de fa un temps ja gairebé ningú posa en dubte la possibilitat de l'eliminació de les clàusules sòl en els préstecs de particulars, sent el següent pas en el camí que els tribunals accedissin a atacar en profunditat el tema de les clàusula sòl empresa, És a dir, aquelles clàusules sòl incloses pels Bancs en pòlisses subscrites amb empreses, professionals o autònoms.

En els últims anys la batalla als tribunals per aquesta qüestió ha anat augmentant i amb això són cada vegada més les resolucions dictades en què es reconeix que igual que es protegeix a particulars i consumidors es pot emparar les Empreses.

Seguint amb el ja indicat en el nostre article de data 20 de març de 2015: Si la seva empresa té una pòlissa amb 'clàusula sòl' exigeixi la seva anul·lació, La realitat fàctica demostra que l'establiment de la clàusula sòl en els Préstecs ha vingut sent habitualment incorporada i imposada pel Banc a les Empreses, estant per tant en l'àmbit de protecció propi de les condicions generals de la contractació i per tant sota el control i supervisió dels Tribunals.

El desequilibri existent en els contractes signats entre l'Empresari i l'Entitat Bancària, comporten aquest major rigor en la imposició de les clàusules contractuals i aquest plus de protecció del qual també gaudeixen els Empresaris, igual que ja es venia reconeixent als consumidors.

Si al març de 2015 comentàvem que diversos tribunals estaven començant a fallar a favor de les Empreses en les seves reclamacions contra entitats bancàries per Préstecs amb Clàusula Sòl, en aquests últims mesos les resolucions dictades són cada vegada en major nombre i més fonamentades si cap.

L'última i molt destacable és una dictada per l'Audiència Provincial de Sòria de data 18 de Febrer de 2016, en la qual l'Audiència no dubta a acabar determinant la no incorporació de la clàusula sòl en una pòlissa d'una Empresa, amb efectes anàlegs que es consideri la mateixa nul·la de ple dret.

Si en el tema de les Clàusula Sòl de consumidors hi ha la certesa que en la majoria dels supòsits es produeix una absència de transparència en la seva incorporació al contracte, permetent això la seva anul·lació pels jutjats, entenem que a la Clausula Sòl Empresa la conclusió dels jutjats ha de ser la mateixa i això davant la falta de transparència i informació a l'empresa per part del banc, sense que n'hi hagi prou si més no que la clàusula estigui redactada d'una manera clara i entenedora.

Els efectes econòmics a l'empresa entre la seva aplicabilitat i no aplicabilitat aconsellen revisar la qüestió amb un Professional, examinant en el cas concret si concorren els supòsits per sol·licitar la inaplicabilitat de la clàusula sòl d'acord amb les posicions en cada moment dels Tribunals.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin