Seguint amb la forma habitual de procedir una gran part del sector bancari i la seva manera de tractar el client, la gran majoria de les entitats NO donaran ni un pas perquè el client estigui informat de la devolució de les clàusules sòl.

Si bé el Reial Decret 1 / 2017 de 20 de gener obliga les entitats a publicar en les seves pàgines web i anunciar a través de les seves xarxes d'oficines les possibilitats de reclamació que té el client, ni una sola disposa a data d'avui d'aquesta informació i algunes manifesten que van a esgotar els terminis per constituir els serveis d'atenció al client als quals estan obligats pel Reial Decret (tenen un mes des de la publicació del Reial Decret).

De les conclusions que s'extreuen de l'aprovació del Reial decret llei 1 / 2017 de 20 de gener de mesures de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, la més important és que ÉS EL CLIENT QUI HA DE INICIAR EL PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ.

Un cop rebuda la reclamació per part del client, les entitats hauran de calcular les quantitats a retornar i remetre-comunicació al client amb el desglossament dels imports i serà el client qui ha de manifestar si està d'acord o no amb el càlcul realitzat. En cas d'estar d'acord entitat i client acordaran la devolució i finalitzarà el procediment. Vist així sembla senzill però no és or tot el que lluu.

El Reial Decret estableix que les entitats hauran de crear departaments específics encarregats de la gestió de les clàusules sòl però en cap cas preveu un assessorament per al client sinó que, un cop més, el consumidor torna a ser el més desprotegit davant la banca (sembla que després dels Swaps, clàusules sòl, IRPF, preferents i altres clàusules abusives no haguem après res).

Experiències precedents fan dubtar que la Banca vagi a tornar íntegrament sense més als clients els imports que els corresponen, inclosos els interessos als que legalment tenen dret.

Davant aquesta la situació que permet que la banca assessori de nou al client sense intermediaris independents, cal que el consumidor s'informi i es assessori, Que conegui els seus drets i les opcions que té però que en tot cas sàpiga que ha de ser ell qui iniciï el procediment.


Si desitja que revisem la seva escriptura hipotecària sense compromís, per saber si té clàusula sòl o clàusules abusives, ompli el formulari següent. Som especialistes en Dret Bancari i clàusules abusives.