A continuació, els vam explicar els passos a seguir per obtenir el certificat digital:

  1. Fer la sol·licitud a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), via Web. Així s'obté un Codi de Sol·licitud.
  2. Obtenció de la "Certificació de càrrecs vigents" expedida pel Registre Mercantil (només per a persones jurídiques).

a) Sol·licitud via fax (model de fax a "Descarregar PDF" al final del text).

Recollir la certificació en el Registre Mercantil alguns dies després.

b) Sol·licitud via web Registradors.

Si hem indicat correu electrònic de contacte, la FNMT ens avisarà quan la certificació estigui disponible per a baixar.

Aquesta certificació reflecteix les persones amb representació en la societat i que podran, per tant, realitzar aquest tràmit. Tindrà una validesa de 10 dies des de la data d'expedició.

3. Signatura i validació del certificat digital a l'Agència Tributària.

a) Es pot assistir a l'Administració d'Hisenda tant amb cita prèvia com sense (dins dels 10 dies de validesa del certificat del Reg. Mercantil).

Documentació a aportar:

  1. Codi de Sol·licitud a la FNMT.
  2. DNI del representant / s que signarà / n.
  3. Escriptura de constitució de societat (només per a persones jurídiques).
  4. Escriptura de nomenament de càrrec (només per a persones jurídiques).
  5. Certificat del Registre Mercantil (només per a persones jurídiques).

b) Es pot substituir la visita presencial del propi administrador de la societat a l'Administració d'Hisenda, per la signatura de la Instància de sol·licitud i registre del certificat digital, que ha de ser legitimada per Notari.

En aquest cas, aquest document s'ha de presentar en Hisenda juntament amb la resta de la documentació.

  1. Sol·licitud i registre del certificat digital.

4. Descàrrega del certificat digital

Passades 24 / 48 h. des de la presentació de la documentació a l'Administració d'Hisenda, es podrà realitzar la descàrrega del certificat via Web, Sempre i únicament des del mateix equip informàtic en què es va sol·licitar el codi a la FNMT i amb els navegadors Explorer o Firefox.

Notes:

Després de la descàrrega, és recomanable verificar la instal·lació del certificat digital:

Obrir el navegador d'Internet i seguir aquests passos:

  • * Internet Explorer: Eines, Opcions d'Internet, pestanya Contingut, Certificats.
  • * Mozilla Firefox: Eines, Opcions, Avançat, pestanya "Xifratge", Veure Certificats.

Seleccionar el certificat digital instal·lat i prement en "Veure"S'observa la seva data de caducitat.

El certificat es pot renovar mitjançant un simple tràmit al web de la FNMT, sempre que sigui en una data anterior a la de la seva caducitat. Si passa aquesta data i desitgem obtenir de nou el certificat digital, s'haurà de repetir tot el procés des de l'inici.

El certificat digital es pot instal·lar en altres equips informàtics, mitjançant les opcions d'exportar i importar del menú que gestiona els Certificats en el navegador d'Internet. És recomanable seleccionar l'opció de "Exportar clau privada", per a la creació d'una contrasenya de seguretat.