Sap com triar un bon advocat?

Per poder determinar quin tipus d'advocat necessita, el primer que ha de determinar exactament és al fet que branca del dret Legal pertany a la consulta i així sabrà com triar un advocat:

Els més comuns són Dret Mercantil (contractes, pactes de socis, constitucions d'empresa ...), Dret Tributari (Impostos, Notificacions d'Hisenda ...), Dret Laboral (Acomiadaments, ERO, canvis de categoria laboral, d'horari ...), Dret immobiliari ( contracte de Lloguer, problemes amb un llogater, Dret Penal (judicis, faltes, delictes ...)

Si no ho té molt clar pot escriure a través d'aquest enllaç o trucar-nos directament al Telèfon: 93-318.44.00 i nosaltres li assignarem la seva consulta a l'advocat amb més experiència en el seu cas i que pugui donar-li una resposta el més aviat possible.

Valors d'un bon advocat:

Un cop hagi decidit que classe de problema vol consultar-nos, pot valorar altres aspectes sobre l'advocat que necessita, perquè li garanteixi una solució satisfactòria sobre el seu problema.

Perquè advocats hi ha molts i cadascú interpreta les lleis segons els seus coneixements, experiència i entorn, però ¿sap que altres valors afegits podem aportar?

L'experiència, la confiança i la proximitat són els tres pilars sobre els quals sempre basem l'assessorament legal al nostre Bufet:

  1. EXPERIÈNCIA tots els nostres assessors i advocats tenen una experiència mínima de 10 anys en el mercat laboral, el que suposa un plus afegit a les matèries i legislació apresa ja que l'estar en contacte permanent amb les situacions que vostè pot plantejar, el doten d'una visió i experiència per anticipar-se als problemes en cada cas particular.
  2. CONFIANÇA: En contra del tòpic, els nostres assessors ofereixen la màxima confiança al client perquè se senti lliure d'explicar el que cregui oportú i així poder donar-li a l'advocat tots els arguments necessari per a la defensa dels seus interessos.
  3. PROXIMITAT: A vegades les distàncies no són un problema, avui en dia la majoria de tràmits legals es fan en línia i els nostres equips es desplacen per tota la península per tractar amb els seus clients, també fem servir les videoconferències per comentar alguns casos particulars. Amb proximitat ens referim a que els nostres advocats tracten al client sense distàncies, assumeixen el problema com a seu propi i no cessen en la seva obstinació fins tenir-lo totalment resolt.

Per tot això, podem afirmar que triar als professionals de DiG Advocats és l'elecció ideal.

Permeti'ns ajudar.