Saps realment com fer una factura?

En aquest article us explicarem com fer una factura, de forma fàcil i ràpida.

La informació que tota factura ha d'incloure, segons la normativa aplicable a Espanya a dia d'avui, es resumeix en aquests 10 punts que us resumim a continuació:

 1. Identificar el document amb un títol clar que digui «FACTURA».
 2. Dades identificatives de l'emissor; nosaltres: Nom, adreça (codi postal), NIF.
 3. Dades registrals si és societat: És a dir dades identificatives del destinatari; client. Nom, adreça (codi postal), NIF. Data d'emissió de la factura
 4. Nombre d'factura.Que sigui una numeració correlativa i les sèries de facturació.
 5. Descripció del bé o servei. Que s'entengui.
 6. Data de lliurament del bé o prestació del servei si és diferent de la d'emissió.
 7. Preu total. Tipus i quota. Menció de llei si està exempt o no subjecte.
 8. Retenció impostos (IRPF o IS). Casos com els professionals independents o el lloguer d'immobles. Calculada sobre el preu base sense Impost del Valor Afegit (IVA).
 9. Tipus i import.
 10. Total factura.

I aquí s'acaba la factura.

Si vols veure el vídeo a Youtube d'aquest article click aquí-} Vídeo sobre com fer una factura correctament.


Però algunes vegades s'aprofita el mateix document per liquidar altres imports que en cap cas formen part de la factura pròpiament dita:

Hem d'afegir un parell de comentaris extra:

 • Existeixen altres dues obligacions per a règims específics, com el recàrrec d'equivalència de l'IVA. Abans de començar a facturar consulta les teves obligacions amb un expert.
 • Elabora sempre tu mateix les teves pròpies factures.

Un últim consell: No acceptis que siguin els vostres clients les facin per tu, ja que és teva la responsabilitat davant de l'Agència Tributària que les factures emeses siguin correctes.