Si vostè va a iniciar una activitat empresarial o professional, pot ser que hagi de fer front a algunes despeses i inversions previs a l'inici de l'activitat i vulgui recuperar el IVA de les despeses inicials.

La instal·lació de locals, les despeses d'assessoria legal, els tràmits amb les administracions públiques corresponents i altres despeses preparatòries, provoquen l'acumulació de factures amb IVA suportat, abans que es pugui iniciar l'activitat i les vendes corresponents.

Ha de saber que del 1 al 30 de gener podrà sol·licitar la devolució de l'IVA suportat en aquestes despeses, encara que l'activitat no s'hagi iniciat encara; encara que no s'hagi produït cap venda.

Per a això, el primer que ha de fer és presentar una Declaració Censal (model 036) a l'Agència Tributària, indicant l'Alta en el Cens d'Empresaris i Professionals, marcant la casella "504. Comunicació d'inici d'activitat. Lliuraments de béns o prestacions de serveis posterior a adquisició de béns o serveis. "

A partir de llavors, pot registrar totes les factures de despeses relacionades amb l'inici de l'activitat i, arribat el mes de gener, sol·licitar la seva devolució.

Ha de tenir en compte que:

  • El procediment anterior comporta el compliment d'obligacions legals i formals, com l'administració de comptabilitat, els llibres registres d'IVA, la presentació de les declaracions periòdiques de l' IVA de les despeses, Així com la de l'Impost sobre Societats si l'activitat s'exerceix a través d'una societat.
  • Els béns i serveis adquirits han de tenir relació clara amb l'activitat que s'està preparant i no ser susceptibles d'ús particular, per evitar conflictes amb l'Agència Tributària. Potser aquesta Administració realitzi un procediment de comprovació de les factures i tràmits preparatoris de l'activitat, abans de procedir a la devolució de l' IVA de les despeses.
  • El termini transcorregut entre les despeses incorregudes i l'inici d'activitat (encara que sigui previst) ha de ser raonable, tenint en compte el tipus d'activitat que es realitzi.
  • A l'efecte de la Seguretat Social l'activitat es considera empresa, de manera que algun treballador o responsable autònom haurà d'estar donat d'alta i cotitzant.

Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin