Hi ha un nou procediment per a la devolució de l'IVA intracomunitari:

Si és vostè resident fiscal en un estat membre de la Unió Europea (Espanya, per exemple) i, en el desenvolupament de la seva activitat empresarial, ha hagut de pagar alguna factura l'IVA correspon a un altre estat membre de la Comunitat Europea (diferent del seu) , sàpiga que hi ha un procediment per sol·licitar la devolució de l'IVA intracomunitari.

  • El tràmit per sol·licitar la devolució de la quota d'IVA pagada a l'Administració Tributària d'un altre estat membre, diferent al del seu estat de residència, es realitza a través del formulari model 360 de l'Agència Tributària del seu país de residència.
  • Un cop efectuada aquesta sol·licitud, l'Agència Tributària del seu país de residència serà l'encarregada d'enviar-la a l'Estat comunitari corresponent.
  • Posteriorment, l'Administració de l'estat que ha d'efectuar la devolució es posarà en contacte amb el sol·licitant. De vegades requereixen alguna informació o documentació, amb caràcter previ a la devolució.

La presentació del model 360, S'efectuarà amb caràcter obligatori per via telemàtica.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de devolució s'iniciarà el dia següent al final de cada trimestre natural o de cada any natural i conclourà el 30 de setembre següent a l'any natural en què s'hagin suportat les quotes a què es refereixi.

Si té qualsevol dubte sobre com efectuar aquesta sol·licitud d' devolució de l'IVA intracomunitari, No dubti en contactar amb nosaltres per a qualsevol aclariment.


Sobre el Autor:

dig advocats

Marc García

DiG Advocats

Linkedin