En ocasió de la vaga feminista amb motiu del dia internacional de la dona, Que té lloc el 8 de març i que busca aconseguir la igualtat real entre dones i homes, en aquest article volem parlar de la figura de les vagues en l'àmbit del dret laboral i les seves repercussions legals.

Què és una vaga? En què consisteix? On es troba regulada?

El dret a la vaga, com la del «dia internacional de la dona» es configura com un dret fonamental, Previst expressament per la Constitució Espanyola; a més, també el trobem previst en l'Estatut dels Treballadors, dins dels drets laborals de què disposen generalment els treballadors.

Doncs bé, tota vaga consisteix en una suspensió temporal, col·lectiva i concertada de la prestació de treball, per part dels treballadors, com a mesura de pressió en defensa dels seus interessos. És, per tant, un instrument per a la defensa i protecció dels interessos professionals mitjançant la suspensió de la prestació de serveis dels treballadors.

Subjectes: Els subjectes titulars d'aquest dret són els treballadors; cada un d'ells té dret a adherir-se o no a les convocatòries. Es tracta, per tant, d'un dret no disponible propi de cada treballador, i irrenunciable, ja que l'empresari no pot obligar al treballador a renunciar del mateix.

Confrontació: Hem de tenir en compte que, encara que es tracti d'un dret fonamental, els treballadors vaguistes no estan legitimats per impedir que la resta de treballadors s'acullin forçosament a la vaga i no puguin desenvolupar el seu treball com ho fan de manera habitual. De manera que els treballadors que no vulguin acollir-se a les vagues convocades, estan en tot el seu dret de no fer-ho.

Quines conseqüències es deriven de la celebració de les vagues com la del dia internacional de la dona?

Per als treballadors vaguistes: Implica la suspensió del contracte durant el temps de la durada de la inactivitat. Això comporta:

  • No percepció del salari, en la part proporcional al temps d'acolliment a la vaga. Això no es tracta d'una mesura sancionadora, sinó que, en quedar suspès el contracte aquest té efectes per a les dues parts de la relació laboral: ni el treballador té l'obligació de prestar els seus serveis ni l'empresari té l'obligació de pagar el salari.
  • No cotització a la Seguretat Social durant la durada de la vaga.
  • No computa com a falta d'assistència al treball, a l'efecte de justificar l'extinció objectiva del contracte.

Totes aquestes conseqüències tenen una durada limitada al temps que duri la vaga. Si les conseqüències s'excedeixen temporalment, sí que s'interpretaria com una sanció empresarial com a represàlia de l'exercici legítim de la vaga.

Per als empresaris: Els seus poders empresarials queden limitats ja que, no poden prohibir / impedir als treballadors que s'acullin a la vaga. Com a empresaris, tampoc poden buscar cobrir els buits que deixen els vaguistes, de manera que no poden substituir les posicions mitjançant tècniques de contractació externes (de persones alienes a la relació laboral) o tècniques internes (amb mobilitat funcional o geogràfica dels treballadors no vaguistes ).


Sobre l'autor:

Paula Puigmal

Departament Laboral

Linkedin