Dies inhabiles 2016: Dissabte 1 d'octubre de 2016, es va publicar una Resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en la qual per fi el govern ha accedit a contemplar una reivindicació feta pels assessors des de fa molts anys consistent a acabar amb el sense sentit que els dissabtes fossin considerats dies hàbils a l'efecte del còmput de terminis tributaris, quan la mateixa Administració tributària té tancades les seves dependències.

En aquest sentit, per a l'any 2016 són considerats dias inhabiles 2016, Tots els dissabtes a partir del dia 1 d'octubre fins al 31 de desembre, ambdós inclosos.

Com aquesta mesura s'ha adoptat modificant el calendari 2016 de dies inhàbils, la mateixa té efectes des del moment de la declaració de inhàbil, i per tant resulta aplicable al còmput de tots els terminis, inclosos els que porten com a causa notificacions rebudes amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Un cop fet aquest pas, seria de desitjar, que en l'elaboració del calendari de dies inhàbils per al 2017 es tingués en compte el mes d'agost.


Sobre l'autor:

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin