Divorci davant notari:

A partir de l'23 de juliol de 2.015 entra en vigor la modificació de la Llei de la Jurisdicció Voluntària, que ofereix la possibilitat de tramitar una separació o divorci davant notari o «divorci exprés» de mutu acord, amb la intervenció d'un notari i, per tant, sense haver d'acudir a la via judicial, amb els costos associats que això suposa i podent evitar la crònica lentitud judicial.

Aquesta possibilitat només exigeix ​​una única condició, que no hi hagi fills menors d'edat no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment, que depenguin dels cònjuges.

També es preveu que, a partir de l'30 de Juny de 2017, els notaris d'Espanya puguin celebrar matrimonis civils , Una forma més àgil que la convencional en el registre civil o església.


Sobre l'autor:

Daniel Vigo

Daniel Vigo advocat de dig advocats

DiG Advocats

Linkedin