L'Advocat | Què advocat necessito? | Advocats a Barcelona

L'advocat és la persona que assessora i defensa els interessos d'un part en tota classe de processos. Dins de l'àmbit legal, en funció dels seus estudis, coneixements i experiència, solen especialitzar-se en diferents matèries del dret.

Igual que els metges, és important triar l'advocat que sigui un veritable especialista en el seu camp, ja no tan sols perquè s'hagi format en legislació vigent i en com interpretar les lleis, sinó que també hi hagi tractat professionalment i adquirit la suficient experiència per avaluar les expectatives reals de cada cas. Usant totes les eines legals al seu abast i no sobre valorant les seves possibilitats, dipositant falses esperances en el seu client.

La seva posició sempre ha de ser neutral davant la valoració de cada cas, només així podrà avaluar realment les possibilitats d'èxit.

Els advocats més coneguts, segurament pel Cinema i la Televisió, són els advocats penalistes, els que s'encarreguen del dret penal, És a dir, dels delictes comuns.

No obstant això, hi ha una gran varietat d'especialitats dins el dret Públic que convé considerar, les especialitats que actualment tenim al nostre Despatx, a través dels nostres socis i professionals són:

Advocats per Especialitats:

 • L'advocat Tributari-Fiscal, és l'especialista en gestió de tributs, la normativa d'impostos vigent, que sol ser canviant constantment. Per la seva complexitat solen assessorar fonamentalment a empreses, corporacions, famílies amb grans patrimonis o treballadors internacionals. I solen tenir permanent contacte amb l'Agència Tributària (Hisenda)
 • L'Advocat Mercantil, és el que redacta contractes, revisa clàusules, genera pactes de socis, assessora en juntes d'empresa, sol estar relacionat al món de l'empresa, però també és un valor segur per a emprenedors i en creació de negocis locals, com poden ser botigues o franquícies. I solen tenir permanent contacte amb els registres mercantils de cada província.
 • L'Advocat Laboral, és l'especialista en els processos laborals ja sigui per defensar el punt de vista del treballador o els interessos de l'empresa. Solen tenir contacte permanent amb la Seguretat Social.
 • L'Advocat Penal, Civil, i Processal, s'encarreguen de delictes, processos de Família, reclamacions de quantitat, reclamació d'indemnitzacions, Assegurances, Herències, recursos de multes, desnonaments. Solen tenir contacte permanent amb els Jutjats de Primera Instància, consolats, Tribunals i Audiència Nacional.
 • L'advocat Immobiliari, s'encarrega sobretot de la compravenda de terrenys i inversions estrangeres a Espanya, de litigis en comunitats de propietaris, constructores. Solen tenir contacte permanent amb els registres de la Propietat.
 • L'Advocat Protecció de dades, s'encarrega del compliment de la LOPD per part de les empreses, establint els fitxers i processos, segons la recent normativa europea.

Després d'aquestes especialitats més freqüents i motivat per la forta irrupció de les noves tecnologies, s'han generat nous advocats especialistes en noves matèries dins el dret i que poc a poc van incorporant-se al nostre bufet, com poden ser:

Altres especialitats d'Advocats:

 • Advocat Informàtic.
 • Advocat Propietat Intel·lectual, Telecomunicacions.
 • Advocat Noves tecnologies.
 • Advocat Honor, Intimitat i Imatge a la xarxa.
 • L'advocat especialista en Contractes de Màrqueting online-offline, amb Agències de mitjans, d'afiliació, de publicitat ...
 • Advocat especialista en R + D
 • Advocat de registre de marques i patents.
 • Advocat especialista en dret d'internet ....
 • Advocat especialista en rondes d'inversió, rondes de finançament, 'business angels' ...
 • Advocat especialista en Emprenedors, acceleradores, incubadores ...

Com en totes les professions hi ha advocats que per la seva trajectòria i experiència saben una mica de totes les especialitats del Dret Públic, es denominen 'generalistes' i solen donar-se en els bufets o despatxos d'un o pocs membres, molt condicionats a captar assumptes.

Molts clients ens arriben després de consultar-los i constatar que tot i la bona voluntat dels Advocats generalistes, els seus coneixements i experiència en aquest àmbit concret d'actuació, no són prou especialitzats per garantir l'èxit del seu cas.

Actualment comptem amb més de 30 professionals entre Barcelona, ​​Madrid i Lleida i això ens permet poder assignar el millor professional realment especialitzat a cada cas ia cada client.

Call Now Button