El certificat digital és la clau per poder presentar qualsevol comunicació amb Hisenda des del primer minut de vida d'una societat.

Actualment totes les entitats mercantils reben les notificacions i comunicacions de l'Agència Tributària per mitjans telemàtics, tant en una adreça electrònica habilitada per a tota l'Administració General de l'Estat com a la web de mateixa Agència Tributària.

Des del moment de la constitució d'una societat hi ha l'obligació de descarregar totes les notificacions i comunicacions administratives de l'Agència Tributària per via electrònica mitjançant el certificat digital.

Aquesta obligació s'estén a totes les societats mercantils, des del moment de la seva inscripció al Registre Mercantil, moment de la seva constitució.

Fa uns anys, l'Agència Tributària comunicava a l'entitat el moment a partir del qual li era d'aplicació aquest sistema (NEO) Notificacions Electròniques Obligatòries. Però actualment ja no es produeix aquesta comunicació. Atès que, des de l'inici, l'entitat està obligada a rebre totes les notificacions i comunicacions administratives per via telemàtica.

Per poder rebre les notificacions i comunicacions administratives a través d'Internet, és imprescindible disposar del corresponent certificat digital.

Trobi tota la informació de com tramitar l'obtenció del certificat digital en aquest article publicat a la nostra pàgina web: com obtenir el certificat digital.


Sobre el Autor:

dig advocats

Marc García

DiG Advocats

Linkedin