Tal com els recordàvem a nostre article de principis de juliol passat, A partir del dia 3 de Gener de 2018, totes les empreses que operin o vulguin operar amb productes financers (renda fixa, renda variable, derivats OTC passius financers estructurats i Notes Estructurades) necessitaran prèviament l'anomenat el codi LEI que no és més que un codi identificador de 20 camps alfanumèrics, que les identificarà a nivell mundial.

Aquest codi identificador és el que es coneix com el codi LEI i és una cosa així com la matrícula que servirà per identificar aquesta persona jurídica a nivell mundial. D'aquesta manera queden escassos 3 mesos pari tramitar l'obtenció de el codi LEI, Sent el mateix preceptiu tant per a societats registrades dins com fora de la Unió Europea.

Així mateix, és important destacar que la norma és aplicable també a comunitats de béns o comunitats de veïns, si les mateixes volen operar en mercats financers.

Segons dades recents de l'Associació Espanyola de Banca tan sols el 10% de les empreses ja ha obtingut el codi LEI, De manera que són moltes les persones jurídiques que ho estan deixant per a l'últim moment o que ni tan sols ho tenen previst.

Recordem que la sol·licitud es realitzarà davant el Registre Mercantil on estigui domiciliada la Persona Jurídica, previ emplenament d'un document amb les dades principals de la persona jurídica i signant de la sol·licitud. S'adjunta l'actual document a emplenar.

Finalment, cal tenir present que l'obligació no finalitza amb la inicial obtenció de 'el DNI de les empreses' (el Codi LEI) Per part de la persona jurídica, sinó que posteriorment haurà d'anar renovant la seva vigència amb caràcter anual.

  • Quant als honoraris del Registre Mercantil, per la tramitació de la sol·licitud inicial de el Codi LEI seran de 100 € + IVA.
  • El cost per la renovació anual del codi LEI els anys següents serà de 50 € + IVA.

Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin