L'IVA dels viatges:

Les agències de viatges, quan actuïn en nom propi en la venda d'un viatge, estan sotmeses a un règim especial d'IVA que els impedeix expedir factures repercutint l'impost per separat.

Si el client és el consumidor final, aquest fet no té conseqüències. El problema sorgeix quan el viatge el contracta una empresa amb dret a deduir l'IVA suportat.

A partir de l'1 de gener de 2015, com a excepció a aquesta norma general, les agències de viatges quan actuïn en nom propi, I amb la finalitat que l'empresa pugui deduir l'IVA suportat en la compra, podran expedir una factura repercutint l'IVA d'acord amb el règim general de l'impost. L'opció per l'aplicació del règim general ha de ser per escrit i per a cada operació, però, es presumeix realitzada quan la factura que expedeixi l'agència no contingui la menció expressa que en l'operació s'aplica el règim especial d'agències de viatge.


Sobre l'autor:

Xavier Vals DiG Advocats barcelona fiscal

Xavier Vals

DiG Advocats

Linkedin