El nou IRPF camina cap als tres trams i una rebaixa del tipus màxim:

En el nou IRPF les plusvàlues dels fons d'inversió, accions i immobles semblen haver-se salvat de la possibilitat de patir una forta pujada de la seva pressió fiscal. El vicepresident Pedro Solbes vol que l'estalvi no especulatiu -el que mantenen els inversors durant un període superior a un any- tribute a un tipus entre el 18% i el 20%. El canvi es produiria amb l'aprovació de l'anunciada reforma fiscal i hauria d'entrar en vigor a partir del proper u de gener de 2006.

La reforma de les plusvàlues suposarà, d'aquesta manera, un enduriment de la seva fiscalitat, cosa que apareix recollit en el programa electoral del PSOE. Però no suposarà un increment de tributació tan dur com era previsible. Actualment els fons d'inversió, accions o immobles amb més d'un any d'antiguitat tributen a un tipus fix del 15%. I la proposta del Partit Socialista recollia l'equiparació total del seu tractament a les rendes del treball, de manera que el tipus màxim hagués passat a ser de fins al 45% segons l'escala de l'IRPF actual, i del 40% segons el model que sembla remenar en aquest moment Moncloa.

Els arguments exposats pel Ministeri d'Economia per defensar aquest tipus d'entre el 18% i el 20% per a l'estalvi no especulatiu passa per admetre que una pujada excessiva podria provocar un moviment de fugida de capitals cap a països amb un tractament fiscal més generós que l'espanyol.

La reforma del tractament de les plusvàlues podria completar-se amb una segona mesura que a hores d'ara es troba en estudi: la creació d'un mínim exempt del pagament d'impostos per valor de 3.000 euros per any i contribuent. L'objectiu d'aquesta mesura seria evitar el pagament d'impostos per l'estalvi dels contribuents de rendes mitjanes i baixes, de manera que el gravamen es concentri per complet en les persones amb ingressos més elevats.

El tractament dels rendiments del capital mobiliari encara es troba en estudi, especialment pel que fa a alguns productes lligats a assegurances de vida o de jubilació.

El Ministeri pretén llançar a «unes setmanes» les línies bàsiques de la reforma fiscal, on previsiblement no es reflectiran detalls, sinó únicament les lleres pels que transcorrerà el futur projecte de reforma legal.

D'aquesta manera, l'esquema que es dibuixa ja per el nou IRPF passa per reduir l'estructura de l'impost de cinc tipus a tres trams. El tipus màxim de l'IRPF, a més, podria baixar des del 45% actual fins a quedar prop del 40%.

El mínim personal, actualment fixat en 3.400 euros, s'elevarà fins a situar en l'òrbita dels 8.000 o 10.000 euros. I el tipus central de l'impost quedarà al voltant del 30%, creant un impost de factura similar al britànic.

Les desgravacions dels plans de pensions es podrien reduir des dels 8.000 euros anuals fins deixar-les a prop dels 6.000 euros, lligant, a més, les possibilitats d'incrementar la desgravació a les situacions particulars del contribuent i l'envelliment de la població, segons ha assenyalat el vicepresident, Sr. Pedro Solbes.

Les deduccions per habitatge, a més, es retallaran respectant els drets adquirits pels qui ja han iniciat la compra. Malgrat el que totes aquestes propostes s'han de concretar encara amb les simulacions de l'Agència Tributària, que pretén donar els seus treballs i conclusions a temps perquè pugui ser presentat l'avantprojecte al Consell de Ministres abans de l'estiu.Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin