Bloc Header

In: millors advocats

empreses coronavirus

Quines mesures laborals poden adoptar les empreses davant el coronavirus?

Arran dels recents casos d'coronavirus a Espanya, en els últims dies són diverses les preguntes que s'originen ...

Seguir llegint
advocada laboral

Entrevista a l'Advocada Laboral Paula Puigmal

En DiG Advocats som conscients de la importància de comptar amb talent en els nostres equips, per això avui entrevistem a una ...

Seguir llegint
xarxa catalonia trade

DiG Advocats nou membre de la xarxa Catalonia Trade & Investment

Som xarxa Catalonia Trade & Investment - ACCIÓ: Per tal d'internacionalitzar i expandir els nostres serveis i fomentar la col·laboració ...

Seguir llegint
impost de plusvàlua

¿L'impost de plusvàlua és abusiu?

Ja sabem que s'està discutint molt sobre la legalitat de l'impost de plusvàlua en determinats supòsits. El que fins ara ...

Seguir llegint
nou soci del bufet

Miquel Fornieles nou soci del bufet

Nou soci del Bufet Miquel Fornieles ha estat nomenat soci del bufet DiG Advocats. Miquel és Llicenciat en Dret per la ...

Seguir llegint
més protecció per als inquilins d'habitatges

Més protecció per als inquilins d'habitatges

Acaba de publicar-se el Reial decret Llei de 14 de desembre, que ha entrat en vigor el dia 19, pel ...

Seguir llegint
obligacions laborals

Obligacions laborals que han de complir les empreses

Totes les empreses han de complir-les iniciat l'any. Quan vam entrar al mes de gener de cada any i ...

Seguir llegint
drets dels socis minoritaris

Drets dels socis minoritaris davant l'absència de repartiment de dividends

Tenim bones notícies per als socis majoritaris i molt dolentes per als drets dels socis minoritaris. D'acord amb ...

Seguir llegint
soci minoritari

Soci minoritari: Consells davant un augment de Capital

A tenir en compte davant augments de capital social, quan ets soci minoritari en una empresa. Una operació societària com ...

Seguir llegint
renda 2018

Renda 2018: 7 trucs per pagar menys

Cal aplicar-los abans de l'31 de desembre. A poc més d'un mes per acomiadar l'any 2018, encara estem ...

Seguir llegint
L'Impost de Plusvàlua

L'Impost de Plusvàlua i el seu abast després de la revisió del Suprem

Primera sentència del Tribunal Suprem Ens referíem en un anterior article al fet que el contingut de la Sentència del ...

Seguir llegint
responsabilitat solidària

Responsabilitat solidària de l'òrgan d'administració

Hisenda comença a aplicar mesures de derivació de responsabilitat Davant la dificultat de cobrament dels deutes de les companyies, ...

Seguir llegint
ampliació de capital

Ampliació de capital: Aportació d'actius a societats

La Llei de l'Impost sobre Societats preveu un règim fiscal especial per diferir els beneficis obtinguts en operacions societàries com ara ...

Seguir llegint
advocat fiscalista barcelona

Busquem advocat fiscalista per a Barcelona

Oferta d'ocupació: Advocat fiscalista Barcelona A DiG Advocats som una signatura formada per Advocats i Economistes que ens dediquem al ...

Seguir llegint
no residents a espanya

Consells per a no residents a Espanya que heretin

És molt freqüent que les persones no residents a Espanya heretin algun immoble situat a la Península Ibèrica. El cas més ...

Seguir llegint
codi llei

Codi LEI: El nou identificador d'entitat jurídica

A partir de Gener de 2018, totes les empreses (persones jurídiques) que operin en mercats financers precisaran obtenir prèviament un codi ...

Seguir llegint

Nou canal Youtube: DiG Advocats Barcelona i Madrid

Hola a tots, és un plaer per a mi presentar-vos el nou canal YouTube de DiG Advocats, amb el qual pretenem oferir-vos ...

Seguir llegint
capitulacions matrimonials

Tipus de capitulacions matrimonials

A Espanya els aspectes i efectes econòmics del matrimoni estan regulats per Llei mitjançant unes normes d'obligat compliment i altres ...

Seguir llegint
com vendre accions

Drets de suscripcion i la seva venda en borsa

Tradicionalment la venda de drets de subscripció per part d'una persona física no suposava, immediatament, la generació d'una ...

Seguir llegint
acta d'inspeccion d'hisenda

¿L'Acta d'Inspeccion d'Hisenda és una despesa?

Al final d'un procediment d'Inspecció Tributària sempre s'elabora el corresponent acta d'inspeccion d'Hisenda. Hi ha diversos tipus ...

Seguir llegint
model 289

Model 289: dades bancàries no residents

S'ha aprovat el model 289 "Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit d'assistència mútua", que hauran de presentar ...

Seguir llegint
cancel·lar contracte de lloguer

Com puc cancel·lar un contracte de lloguer abans de termini?

Hi ha la creença generalitzada que per cancel·lar contracte de lloguer, només pot fer-se anticipadament, abans del seu venciment legal o pactat, per ...

Seguir llegint
certificat electrònic

Comunitats de propietaris i el certificat electrònic

El passat 2 d'octubre, va entrar en vigor la Llei 39 / 2015 on s'indica que: Totes les comunitats de propietaris i de béns, hauran de ...

Seguir llegint
fi de contracte temporal

Com reclamar una indemnització per fi de contracte temporal

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) obre la porta a la reclamació d'indemnització per als treballadors temporals ...

Seguir llegint
dias inhabiles 2016

Per fi els dissabtes són dies inhabiles 2016

Dies inhabiles 2016: Dissabte 1 d'octubre de 2016, es va publicar una Resolució del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a ...

Seguir llegint
pagament de l'IBI

El pagament de l'IBI correspon al comprador o al venedor?

El venedor pot repercutir el pagament de l'IBI al comprador. Segons la Llei d'Hisendes locals, que regula l'Impost sobre ...

Seguir llegint
llibre de visites

El llibre de visites ja no és obligatori

Des del passat 12 de setembre de 2016, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social va aprovar una Ordre Ministerial per al seu ...

Seguir llegint
multes de trànsit

Les multes de trànsit es notificaran per email

A partir del dia 2 d'octubre de 2016, la Direcció General de Trànsit deixarà de manar les seves notificacions amb multes ...

Seguir llegint
sanció

Quina és la sanció per dipositar els comptes anuals fora de termini?

Segons el que s'ha comentat en el nostre article Hisenda sanciona per no dipositar els comptes anuals, l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de ...

Seguir llegint
la inspecció de treball

La inspecció de treball: El registre de la jornada laboral

ATENCIÓ: Aquest article ja no està vigent, aquí trobarà la llei actualitzada. La inspecció de treball ha iniciat una campanya per ...

Seguir llegint
comptes anuals

Hisenda sanciona per no presentar els comptes anuals

L'Agència Tributària imposa sancions d'un import entre 1.200 € i fins a un màxim de 60.000 € o 300.000 € ...

Seguir llegint
assessor fiscal

La paciència de l'assessor fiscal o fiscalista

Les tasques de l'assessor fiscal consisteixen en que els seus clients compleixin les seves obligacions amb Hisenda compatibilitzant dos aspectes: que el cost fiscal suportat ...

Seguir llegint
IPC en els lloguers

La influència de l'IPC en els lloguers

S'acaba de publicar l'IPC anual corresponent al mes de juny, que un cop més reflecteix una posició negativa: -0,8 ....

Seguir llegint
cotització seguretat social

Els transportistes poden reclamar la cotització Seguretat Social

Si té una empresa o és un autònom, es dedica al transport de mercaderies per carretera i té conductors contractats per ...

Seguir llegint
període de carència

Període de carència a canvi de reformes

Succeeix amb certa freqüència que ciutadans que no es dediquen a l'negoci immobiliari, però sí que són propietaris d'una o algunes ...

Seguir llegint
clàusula sòl empresa

Clausula sòl empresa: la propera pedra a la sabata de la Banca

L'eliminació de la clàusula sòl empresa, és possible. Des de fa un temps ja gairebé ningú posa en dubte la possibilitat de ...

Seguir llegint
recuperar bestreta habitatge

Recuperar la bestreta d'un habitatge no lliurada

Sap com recuperar la bestreta d'un habitatge comprada sobre plànol? 'Compra sobre plànol' és adquirir un habitatge a través ...

Seguir llegint

Llei de societats: Major poder per als socis

L'última reforma de la Llei de societats de capital (LSC) va introduir dues novetats en el règim de les societats de ...

Seguir llegint
cases fantasma

Els propietaris de 'cases fantasma' poden recuperar els seus diners

Sentència sobre les cases fantasma Una recent Sentència de l'Audiència Provincial de València ha recordat i refermat la responsabilitat de ...

Seguir llegint
llibres d'actes

Llibres d'actes i la seva presentació

Llibres d'actes: amb data límit el dia 30 d'abril de 2016, les Companyies hauran de dipositar telemàticament al Registre ...

Seguir llegint
segona oportunitat

Una segona oportunitat per a les persones amb deutes

Les persones insolvents tenen en l'actualitat un marc legal que en determinats supòsits els pot permetre tenir una segona oportunitat ...

Seguir llegint
habitatges d'ús turístic

Augmenten les sancions per als habitatges d'ús turístic no declarades

Ja fa alguns mesos que l'Administració municipal ha iniciat, en les grans ciutats turístiques com Barcelona, ​​una persecució contra les ...

Seguir llegint
declarar inversions exteriors

Formularis per declarar Inversions Exteriors

A continuació els fem una breu guia de tots els formularis oficials per declarar inversions exteriors. Enllaç per descarregar els formularis (és ...

Seguir llegint
lloguer social

El lloguer social com a alternativa al desnonament

Una recent normativa de la Generalitat de Catalunya, publicada al «Diari Oficial» de el 5 d'Agost, imposa, a més de ...

Seguir llegint
propietat temporal

Què és la propietat temporal?

Des del 29 de juliol de 2019 ha entrat en vigor, la llei de la Generalitat de Catalunya que regula ...

Seguir llegint
legal llegir el correu electrònic

És legal llegir el correu electrònic dels treballadors?

És legal llegir el correu electrònic? Els mitjans de què disposa l'empresa per controlar l'activitat laboral dels seus ...

Seguir llegint
llei de propietat horitzontal

Modificacions en la Llei de Propietat Horitzontal

El proper 21 de juny entra en vigor la Llei 5 / 2015, que modifica la Llei de Propietat Horitzontal que afecta ...

Seguir llegint
despatxos professionals

Com capten clients els despatxos d'advocats?

Tots els despatxos d'advocats tenim el mateix objectiu Si hi ha un comú denominador en tots els despatxos d'advocats i assessors, és ...

Seguir llegint
Els consells d'administració

Els consells d'Administració es reuniran trimestralment

La reforma de la Llei de societats de capital publicada el 4 de desembre de 2014 estableix que en les Companyies ...

Seguir llegint
responsabilitat dels administradors

Responsabilitat dels administradors d'una societat

Es modifica la llei de societats on es defineix la responsabilitat dels administradors d'una empresa. Responsabilitat de la persona física representant ...

Seguir llegint
consellers delegats

Consellers delegats i executius amb contracte obligatori

Els consellers delegats i els consellers executius han d'estar contractats per l'empresa obligatòriament. Conseqüències de la reforma de la Llei ...

Seguir llegint
notificacions de l'Agència Tributària

Tipus de notificacions de l'Agència Tributària

Resumim a continuació els tipus més comuns de notificacions de l'Agència Tributària, que vostè pot rebre i com ha d'actuar ...

Seguir llegint
compra d'un habitatge

Guia per a la compra d'un habitatge (pis, casa, apartament ...)

La compra d'un habitatge sol ser la inversió més important en la nostra vida, per això és important estar ben assessorat ...

Seguir llegint
la plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal

L'anomenat oficialment «Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana», més conegut popularment pel seu nom ...

Seguir llegint
habitatge a Espanya

Present i futur de l'habitatge a Espanya

Present i futur de l'habitatge a Espanya A Espanya ha existit des de fa molts anys una cultura majoritària d'adquisició ...

Seguir llegint
inversions a l'estranger

Té inversions a l'estranger?

Si tens socis estrangers o inversions a l'estranger, els recordem l'obligació formal anual que existeix per als residents espanyols ...

Seguir llegint
Som especialistes en Dret d'Empresa

El deteriorament de partides cobrar no comptaran

Partides cobrar: Des de fa diversos anys, està vigent el règim excepcional de còmput de pèrdues d'empreses, de tal manera que ...

Seguir llegint
lloguer amb pròrroga forçosa

El lloguer amb pròrroga forçosa

Els contractes de lloguer de locals comercials que es van signar després d'Abril de 1985 i que es van pactar expressament amb ...

Seguir llegint
comptabilitat

La comptabilitat com a eina per a la presa de decisions

Que és la comptabilitat i per a què serveix a l'empresari Una definició comuna considera la comptabilitat com una disciplina que es ...

Seguir llegint
mesura anti frau

Nova mesura anti frau

El fitxer CRA és la nova mesura: Nova mesura anti frau és que recentment s'ha aprovar l'obligació de les ...

Seguir llegint
societats propietàries

Societats propietàries d'immobles

A continuació els expliquem l'article 108 Llei del Mercat de Valors sobre l'adquisició de societats propietàries d'immobles: ...

Seguir llegint
Tcontratos d'arrendament

Extinció dels contractes d'arrendament de locals

La disposició transitòria tercera de la Llei d'Arrendaments Urbans de 25 de Novembre de 1994 va establir diferents terminis de finalització ...

Seguir llegint
impost sobre activitats econòmiques

Declaracions de l'impost sobre activitats econòmiques IAE

A continuació els detallem els models i terminis de les declaracions de l'impost sobre activitats econòmiques IAE: Empresaris i professionals que ...

Seguir llegint
arrendament d'habitatges

Societats dedicades a l'arrendament d'habitatges

Es resumeixen a continuació els aspectes més rellevants del règim especial de tributació en l'Impost sobre Societats relatiu a Entitats ...

Seguir llegint
impost de patrimoni

Impost de Patrimoni per a Catalunya

L'Impost de Patrimoni per a Catalunya comença a aplicar-se. Per a l'any 2012 (declaració de renda a presentar fins al 30 ...

Seguir llegint

Declaració de cobraments i pagaments a l'estranger

CIRCULAR 4 / 2012, de 25 abril, del Banc d'Espanya sobre declaració de cobraments i pagaments a l'estranger. Magnituds Periodicitat Data ...

Seguir llegint
persona jurídica

Persona jurídica com a administradora d'una SA

Com hem de designar una persona jurídica? Una Societat Anònima pot designar com a administrador tant a una persona física com a ...

Seguir llegint
Externalització de serveis

Mesures per fomentar l'activitat, la inversió i l'ocupació.

El passat dia 3 de desembre de 2010, el Govern va aprovar un conjunt de mesures per a fomentar l'activitat empresarial, la ...

Seguir llegint

Procediments concursals: Nova normativa

El passat dia 27 de Març de 2.009 es va aprovar el Reial decret llei 3 / 2009 de mesures urgents en matèria tributària, financera ...

Seguir llegint
el nombre EORI

El nombre EORI serà obligatori

A partir del proper 1 de Juliol de 2009 tots els operadors econòmics han de tenir el nombre EORI que serà com ...

Seguir llegint

Deducció per reinversió

Sota el títol Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, l'article 42 del TRLIS facilita la renovació de determinats elements patrimonials ...

Seguir llegint
administrador d'una societat anònima

L'administrador d'una societat anònima

L'administrador d'una societat anònima pot ser una persona física o una persona jurídica. Així s'estableix en l'Article 8 f) de ...

Seguir llegint
memòria comptes anuals

Memòria comptes anuals

A continuació els detallem a 25 punts, com preparar la memòria comptes anuals i el contingut complet de la memòria consolidada: Al ...

Seguir llegint
la reforma laboral

La reforma laboral de l'2006

La reforma laboral segons el Reial decret llei 5 / 2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l'ocupació, publicada en ...

Seguir llegint
els llibres de visites

Els llibres de visites i les seves modificacions

Al BOE del passat dia 19 d'Abril es va publicar una resolució dictada per la Inspecció de Treball i Seguretat Social ...

Seguir llegint
habitatge digne

Mesures legals per garantir un habitatge digne

La disponibilitat d'un habitatge digne, ja sigui de propietat o de lloguer, és un dels drets més importants que la ...

Seguir llegint
contractes temporals

Successió de contractes temporals

La interrupció de la successió dels contractes temporals. Antiguitat. El Tribunal Suprem ha tornat, recentment, a abordar el tema ...

Seguir llegint
contracte d'arrendament local comercial

El contracte d'arrendament local comercial

La disposició transitòria tercera de la Llei d'Arrendaments Urbans de 25 de Novembre de 1994 va establir diferents terminis de finalització ...

Seguir llegint
IVA o ITP

¿Hem d'aplicar IVA o ITP en l'adquisició de terrenys?

Quan una societat promotora adquireix un terreny es troba amb que a més de l'preu acordat ha de pagar el corresponent impost ...

Seguir llegint
Treball per a discapacitats

Treball per a discapacitats i la seva integració

La Inspecció de Treball comença a obrir altres fronts que, fins ara, es consideraven menys urgents o no prioritaris. Un ...

Seguir llegint
acomiadament d'un empleat

Com afrontar l'acomiadament d'un empleat?

Consells i supòsits pràctics per afrontar correctament l'acomiadament d'un empleat: Quan arriba al coneixement d'un empresari el fet ...

Seguir llegint
Call Now Button