Bloc Header

In: model reclamacion patrimonial llei 39/2015

reclamació patrimonial

Reclamació patrimonial contra els ajuntaments

El passat 11 de Maig de 2.017 el Tribunal Constitucional va dictaminar (amb efectes per a tot el territori nacional al que resulta ...

Seguir llegint
Call Now Button