Bloc Header

In: plusvàlua municipal

impost de plusvàlua

¿L'impost de plusvàlua és abusiu?

Ja sabem que s'està discutint molt sobre la legalitat de l'impost de plusvàlua en determinats supòsits. El que fins ara ...

Seguir llegint
la plusvàlua

Seguim amb la Plusvàlua: Després del Constitucional, ara li toca al Suprem

Arran de la Sentència dictada pel Tribunal Constitucional (TC) el passat 11 de Maig de 2.017 (STC 59 / 2017) sobre la ...

Seguir llegint
la plusvàlua municipal a barcelona

La plusvàlua municipal a Barcelona

La Plusvalia municipal a Barcelona s'adapta a la situació actual. Recordem que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerat que, quan ...

Seguir llegint
inconstitucionalitat

Resolucions judicials després de la declaració d'inconstitucionalitat de la plusvàlua

La Sentència del Tribunal Constitucional 59 / 2017 de 11 de Maig va declarar de manera expressa que els articles 107.1, 107. 2 a) ...

Seguir llegint
leasing immobiliari

Lísing immobiliari: El comprador pot reclamar la plusvàlua

Per tots és sabut, que després de la venda d'un immoble el venedor ha de pagar obligatòriament l'Impost sobre l'increment ...

Seguir llegint
reclamació patrimonial

Reclamació patrimonial contra els ajuntaments

El passat 11 de Maig de 2.017 el Tribunal Constitucional va dictaminar (amb efectes per a tot el territori nacional al que resulta ...

Seguir llegint
la plusvàlua municipal

És legal la plusvàlua municipal?

Després de la controvèrsia que es produït en els últims temps en relació a si és legal la plusvàlua municipal, finalment el Tribunal Constitucional ...

Seguir llegint
reclamar la plusvàlua

Reclamar la plusvàlua municipal, com més aviat millor.

La sentència del passat 16 de febrer de 2017 per la qual el Tribunal Constitucional considera inconstitucionals dos articles de la ...

Seguir llegint
la plusvàlua

És la plusvàlua un impost inconstitucional?

És la plusvàlua un impost inconstitucional? El passat 17 de Febrer de 2.017 el Ple de l'Tribunal Constitucional es va pronunciar sobre ...

Seguir llegint
plusvàlua municipal

¿Com es posiciona l'Administració respecte a la plusvàlua municipal?

D'un temps ençà, s'han plantejat diferents reclamacions per part d'aquells obligats que han liquidat la Plusvàlua Municipal al ...

Seguir llegint
la plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal

L'anomenat oficialment «Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana», més conegut popularment pel seu nom ...

Seguir llegint
plusvàlua municipal

Aqui pot sol·licitar la devolució de la Plusvalia Municipal

Que és i com podem reclamar la plusvàlua municipal: Diverses sentències recents, una de les quals dictada en un recurs dirigit ...

Seguir llegint
Call Now Button