Es modifica el reglament de facturació

Des de l'entrada en vigor del reglament de facturació al gener del 2013, es generalitza el concepte de factura simplificada, En substitució dels tiquets.

Podrà emetre aquest tipus de factura més senzilla, tot aquell que fins a l'entrada en vigor d'aquest reglament pogués emetre tiquets, així com per a operacions que no superin els 400 euros amb IVA inclòs, entre d'altres.

Perquè aquesta factura simplificada compleixi els requisits a l'efecte de deducció d'IVA, serà imprescindible que consti, les dades de l'emissor de la factura, El NIF i domicili de l'interessat, així com la quota repercutida d'IVA especificada per separat de la base o total de la factura.


Sobre l'autor:

dig barcelona, ​​advocats barats

Antonio Cencerrado

DiG Advocats

Linkedin