Segons una recent veure de la Direcció General de Tributs, es possibilita l'expedició de factures en PDF per possibilitar la seva enviament a través © s de correu electrònic, el format més habitual sol ser el PDF o Word (.doc)

Tanmateix això, i abans de procedir a la seva aplicació, s'haurà d'analitzar, en cada cas en concret, els diferents sistemes de control i garantia usuals de l'activitat prestada, perquè permetin establir la necessària connexió entre cada factura i el lliurament de béns o prestació de serveis, que la mateixa documenta a l'arxiu en format PDF o DOC.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez soci de dig advocats

Marcos Jiménez de Parga

DiG Advocats

Linkedin