La compra d'un habitatge sol ser la inversió més important en la nostra vida, per això és important estar ben assessorat y conèixer els passos a seguir:

Passos preliminars:

1) Comprovar el estat de càrregues de l'habitatge, Directament en el Registre de la Propietat. També pot demanar a l'Ajuntament un certificat de legalitat urbanística per prevenir una possible afectació urbanística.

2) Conèixer la quota comunitària i demanar una còpia de les últimes actes de la comunitat de propietaris, per no trobar-nos amb sorpreses inesperades, en forma de derrames extraordinàries. I si està al corrent de pagament de les quotes comunitàries.

3) Obtenir una còpia de la divisió horitzontal de l'edifici i dels Estatuts comunitaris, si n'hi ha, confrontar els coeficients, contemplar si hi ha previstes obres, sortides de fums, llicències de bars, etc. Si es tracta d'un edifici antic comprovar, si és possible, si pot patir aluminosi o algun altre vici aparent o ocult.

4) Determinar clarament el preu de venda (Abans d'impostos) i la forma de pagament. Si té IVA o ITP en cas d'habitatges de segona mà reformades.

5) S'anomena "Arres" al contracte privat que se signa, abans de la formalització de la compra a Escriptura Pública, i en el qual ja s'han de reflectir totes les dades i condicions de la compravenda a escripturar. La forma més comuna són «arres penitencials», que permeten deslligar-se del contracte de compravenda, això sí, perdent íntegrament la quantitat lliurada. Cal no confondre aquest contracte amb la simple «paga i senyal» que només suposa un compromís de reserva temporal per decidir o no si es porta a terme el negoci, però sense majors efectes.

6) Pactar clarament qui assumeix les despeses de la compravenda, Sol ser el comprador, però és important indicar-ho en el contracte de "Arres" i en l'escriptura pública.

7) Sol·licitar la cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica.

Com es tracta de molts i variats passos, la nostra recomanació, és buscar algú que l'assessori i supervisi durant tot el procés, això el farà estar en igualtat de condicions davant promotors, venedors i bancs. A la llarga serà estalviar-se problemes en la seva inversió més rendible.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin