Avui entra en vigor la taxa judicial catalana estaran exemptes les persones físiques i petites empreses. El seu import oscil·la entre els 60 i els 120 euros

Avui entra en vigor l'Ordre del 'Departament de Justícia de la Generalitat "que estableix el procediment i terminis per a l'autoliquidació de la taxa judicial catalana a demandes i recursos subjectes i no exempts.

Els imports de la Taxa oscil·len entre els 60 euros del Procediment monitori fins als 120 euros en procediments en segona o superior instància.

El pagament s'ha de fer, en les demandes, 30 dies després de la notificació de la seva admissió a tràmit i, en els recursos, el mateix dia de la seva presentació. Segueix vigent la bonificació del 25% per a les demandes presentades telemàticament.

Resten exemptes del pagament les persones físiques i les jurídiques que al seu torn estiguin exemptes de pagar IAE o impost de societats.

La taxa judicial no s'aplicarà en les demandes de judici ordinari com a conseqüència d'un monitori previ, en l'execució de títols judicials, en els concursos (excepte en els incidents), en la interposició de demanda reconvencional, i en els recursos d'apel·lació ( excepte aquells sobre el procediment principal). Així mateix, no estan subjectes al pagament les conciliacions, les mesures cautelars i les diligències preliminars.


Sobre l'autor:

empara leon, dig advocats

Maria Amparo Lleó

DiG Advocats

Linkedin