El Impost de Patrimoni per a Catalunya comença a aplicar-se.

Per a l'any 2012 (declaració a presentar fins al 30 de juny de 2013) s'han introduït les següents novetats:

  • El mínim exempt de l' Impost de Patrimoni a Catalunya s'ha reduït de 700.000 euros a 500.000 euros.
  • L'escala impositiva s'incrementa un 5%, excepte l'últim tram que augmenta un 10%, quedant de la manera següent:

base liquidableResta Base Liquidabletipus aplicable
(Fins euros)Quota(Fins euros)%
0,000,00167.129,450,21%
167.129,45350,97167.123,430,32%
334.252,88877,41334.246,870,53%
668.499,752.632,21668.500,000,95%
1.336.999,758.949,531.336.999,021,37%
2.673.999,0127.199,572.673.999,021,79%
5.347.998,0374.930,455.347.998,032,21%
10.695.996,06192.853,81D'ara endavant2,75%