IRPF noves tarifes anys 2012-2014

IRPF - Exercicis 2012-2014
Escala General (Estat)+Escala autonòmica (Catalunya)
Base des de ...QuotaResta base ...TipusBase des de ...QuotaResta base ...Tipus
0017.707,2012,75%0017.707,2012,00%
17.707,202.257,6615.300,0016,00%17.707,202.124,8615.300,0014,00%
33.007,204.705,6620.400,0021,50%33.007,204.266,8620.400,0018,50%
53.407,209.091,6666.593,0025,50%53.407,208.040,8666.593,0021,50%
120.000,2026.072,8855.000,0027,50%120.000,2022.358,3655.000,0023,50%
175.000,2041.197,88125.000,0029,50%175.000,2035.283,36125.000,0025,50%
300.000,2078.072,88D'ara endavant30,50%300.000,2067.158,36D'ara endavant

IRPF noves tarifes anys 2015-2016


IRPF - Exercici 2015 IRPF - Exercici 2016
Escala General (Estat) Escala General (Estat)
Base des de ...QuotaResta base ...TipusBase des de ...QuotaResta base ...Tipus
0012.450,0010,00%0012.450,009,50%
12.450,001.245,007.750,0012,50%12.450,001.182,757.750,0012,00%
20.200,002.213,7513.800,0015,50%20.200,002.112,7513.800,0015,00%
34.000,004.352,7526.000,0019,50%34.000,004.182,7526.000,0018,50%
60.000,009.422,75D'ara endavant23,50%60.000,008.992,75D'ara endavant22,50%


Sobre el Autor:

Assessor Fiscal a Barcelona

Raül Roca

DiG Advocats

Linkedin