Fins a la data aquesta figura era habitualment utilitzada per «considerar renda no subjecta a l'impost», sempre que fos satisfeta per decisió judicial. Ara el TEAC qualifica com «Rendiments del Treball», a l'efecte de l'IRPF, l'import de les pensions compensatòries en divorcis per raó de treball prevista en l'article 41 del Codi de Família de Catalunya.

A més, la Direcció General de Tributs i el TEAR de Catalunya neguen el dret a la reducció de base imposable en l'IRPF del cònjuge pagador.

D'altra banda, el Tribunal Suprem denega l'aplicació de la reducció del 40% com renda irregular, a les pensions compensatòries en divorcis per desequilibri patrimonial, per considerar que es tracta d'un dret que neix en el moment en què són fixades, criteri que és extrapolat a les pensions per raó de treball.


Sobre l'autor:

Imatge d'Inés Gros Economista especialitats en dret fiscal

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin