L'IVA de sopars d'empresa no és deduïble

La Direcció General de Tributs no deixa de recordar-nos que les quotes d'IVA suportat en les adquisicions de béns o serveis lliurats com obsequis als treballadors, no són deduïbles.

El expressat en el paràgraf anterior és un resum de l'aplicació de diversos preceptes legals que, en conjunt, ens porten a aquesta conclusió.

1. Així doncs, el IVA suportat en la compra d'obsequis a clients, assalariats o terceres persones, com les "Cistelles de Nadal", no és deduïble.


2. De manera similar, el IVA de sopars d'empresa, així com tot tipus de serveis de desplaçament, viatges, hostaleria i restauració, només serà deduïble si també ho és la pròpia despesa (a efectes de l'impost sobre societats o l'impost sobre la renda de les persones físiques).

Per tant, segons la normativa d'aquests impostos, la factura d'un restaurant només serà despesa deduïble, com també ho serà l'IVA suportat en la mateixa, si s'emmarca dins d'un desplaçament justificat (en import, concepte i realitat) d'un treballador, i sempre dins la seva activitat laboral.

Així, doncs, el IVA de sopars empresa "D'estiu" o "de Nadal" pagades per l'empresa als seus treballadors no serà deduïble, ja que no són part d'un desplaçament.

En el cas d'atencions a clients consistents en aquest tipus de despeses (desplaçament, viatges, hostaleria i restauració), com quan convidem a un client a un dinar en un restaurant, potser podríem entendre que si les despeses s'accepten com deduïbles, per no superar el límit del 1% de l'import net de la xifra de negocis de l'exercici, també ho seran les quotes de l'IVA associat a aquestes despeses.


3. Aprofitem per recordar que tampoc és deduïble l'IVA suportat en la compra d'aliments, begudes, tabac, joies, espectacles i serveis recreatius.

Atenció: les quotes d'IVA suportat si són deduïbles si els béns i serveis adquirits tenen com a destinació la seva incorporació al procés productiu de l'empresa, de manera que seran venuts posteriorment al client.


4. Pel que fa a la deduïbilitat en l'Impost sobre Societats de la despesa pròpiament dit, corresponent els conceptes tractats en els punts anteriors que feien referència a l'IVA, seran deduïbles els obsequis realitzats al personal d'acord amb els usos i costums, com pot ser la cistella o obsequi nadalenc, lliurats amb caràcter habitual.

D'altra banda, com ja s'ha comentat, també seran despesa deduïble les atencions a clients, Amb el límit del 1% de l'import net de la xifra de negocis de l'exercici.


5. No oblidi que el lliurament d'obsequis (de Nadal o altres) als treballadors es considera retribució en espècie, no exempta per al treballador. Per això, l'empresa ha d'incloure el seu valor, a preu de mercat, en la nòmina i aplicar la normativa de retencions i ingrés a compte, si s'escau.

Recordeu que aquest article és un resum, en el qual s'apliquen diverses normes a situacions diverses. Per això, us recomanem que consulteu sempre al seu assessor per conèixer de forma segura la normativa que pot aplicar, si s'escau.


Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin