Es denominen operacions triangulars de IVA intracomunitari (IVA intracomunitari operacions), Aquelles en què en venedor dels béns no és qui els envia directament al client, sinó que encarrega a un tercer que enviï aquests béns al client, estant tots ells establerts en tres països diferents dins de la Unió Europea.

Esquema de funcionament:

El proveïdor A establert al País 1, ven béns al seu client B establert al País 2.

Però el transport dels béns es realitza directament des d'un altre proveïdor C, establert al País 3.

Així, doncs, les tres societats estan establertes en tres països diferents de la Unió Europea.

Aplicació de l'IVA:

L'empresa C envia els béns a l'empresa B.

L'empresa C emet una factura sense IVA al seu client A (lliurament intracomunitaria exempta).

L'empresa A rep la factura de C, quedant exempta de autorrepercutirse l'IVA per aplicació de la regulació especial per a aquestes operacions triangulars.

L'empresa A emet una altra factura sense IVA al seu client B.

El client B ha de autorrepercutirse l'IVA al seu país, per la qual cosa computarà la quota tant com IVA repercutit com suportat.

Obligacions d'informació:

L'empresa C ha de declarar l'operació com lliurament intracomunitaria de béns en la Declaració d'Operacions Intracomunitàries (Model 349) i en el Intrastat, Sempre que superin els límits establerts per aquesta obligació.

L'empresa A ha de declarar l'operació com "operació triangular", identificant al seu client B, a la Declaració d'Operacions Intracomunitàries (Model 349) i en el Intrastat, Sempre que superin els límits establerts per aquesta obligació.

L'empresa B no ha d'incloure l'operació ni en la Declaració d'Operacions Intracomunitàries (model 349) ni en el Intrastat.

A tenir en compte:

Les tres societats que formen part de l'operació triangular han d'estar registrades a l'efecte de l'IVA en els seus països i, a més, en el Registre d'operadors intracomunitaris = VIES (VAT Information Exchange System).

Amb l'aplicació d'aquest règim especial de l'IVA per operacions triangulars es simplifiquen els tràmits, evitant que la societat A hagi de registrar-se a efectes d'IVA al país 2.

Segons s'indica en el títol, la normativa resumida en aquest article fa referència a operacions realitzades entre empreses o empresaris residents a la Unió Europea. Quan el destinatari dels béns o serveis no sigui empresari o professional (o no actuï com a tal per a aquesta operació) la normativa que apliqui pot ser diferent.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats, advocat fiscalista

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin