Resumim a continuació el sistema de funcionament bàsic, com a règim general, de l'aplicació del IVA intracomunitari facturació en les vendes / adquisicions de béns i serveis entre empreses o empresaris residents a països de la Unió Europea.

En qualsevol cas, sempre és recomanable consultar amb un expert ja que l'IVA té nombroses especialitats i excepcions.

Actualment s'aplica el règim de tributació en destinació. Això suposa que:

1. El proveïdor de béns o serveis emet una factura sense IVA intracomunitari.

Si és espanyol, ha d'esmentar en la seva factura alguna de les següents expressions:

"Lliurament de béns exempta, segons l'article 25 de la Llei de l'IVA."

"Prestació de serveis no subjecta a l'IVA, segons les normes de localització dels articles 69 i 70 de la Llei de l'IVA."

(Insistim en la necessitat de verificar que les operacions que es realitzen no tenen un tractament específic segons la Llei de l'IVA.)

2. El client que adquireix els béns o serveis rep la factura sense IVA, però està obligat a "autorrepercutirse" dit IVA.

Per a això ha incloure-ho en la seva Declaració mensual / trimestral, com a IVA repercutit i també com a IVA suportat.

Així, el primer import suma i el segon resta, per la qual cosa s'anul·len. Però els imports s'han de reflectir en les caselles corresponents de la declaració.

Si vol que l'ajudem amb alguna declaració d'impost cliqué en el següent enllaç-} Vull que em atengui un assessor fiscal especialista en IVA intracomunitari facturació

3. Algunes excepcions habituals, a manera d'exemple (hi ha altres):

* Els serveis relacionats amb immobles, ha de portar repercutit l'IVA intercomunitari del país en què radica l'immoble.

* L'accés a fires, exposicions, així com a manifestacions culturals i esportives, han de portar repercutit l'IVA del país en què se celebren.

* Els serveis de restauració i càtering hauran de portar repercutit l'IVA del país en què es prestin.

* L'arrendament de vehicles per períodes no superiors a 30 dies, estaran subjectes a l'IVA del país en què es posin a disposició de l'arrendatari.

4. Obligacions formals relatives a les operacions intracomunitàries:

  • És requisit imprescindible, tant per al proveïdor com per al client, estar inscrit en el Registre d'Operadors intracomunitari o sistema VIES (VAT Information Exchange System).
  • Les operacions intracomunitàries s'han de reflectir en la Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349). La seva presentació pot ser mensual, trimestral o anual, depenent del volum d'operacions intracomunitàries realitzades per l'empresa.

Segons s'indica en el títol, la normativa resumida en aquest article fa referència a operacions realitzades entre empreses o empresaris residents a la Unió Europea. Quan el destinatari dels béns o serveis no sigui empresari o professional (o no actuï com a tal per a aquesta operació) la normativa que apliqui pot ser diferent.


Sobre l'autor:

Economista a Barcelona

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin