Es tracta del primer cas conegut sobre el qual es produeix una Imputació d'una persona jurídica com a conseqüència de la modificació (al desembre de 2.010) del Codi Penal en relació a la Responsabilitat Penal del Futbol Club Barcelona.

La problemàtica actual (o una d'elles) que fa al Futbol Club Barcelona se centra en la seva imputació com a Entitat, arran de les diligències prèvies tramitades davant l'Audiència Nacional per un possible Delicte Fiscal comès amb la contractació del seu jugador brasiler 'Neymar Jr . '.

Recordar que, al costat de la imputació pels delictes comesos en el seu nom o pel seu compte i en el seu profit per les persones amb poder de representació (ja vigent fins aleshores), es va afegir la responsabilitat per les infraccions propiciades per no haver exercit el degut control sobre els seus empleats, Però sempre tenint en compte les circumstàncies del cas concret.

Es va concretar un catàleg de penes imposables a les persones jurídiques, entre les quals destacaven la multa; la suspensió de les seves activitats o clausura dels seus establiments per un termini màxim de cinc anys; la inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per contractar amb les Administracions Públiques i per gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social per un termini màxim de quinze anys; la intervenció judicial per un termini màxim de cinc anys; o, fins i tot, la seva dissolució.

Aquesta modificació legal va portar com a conseqüència la necessitat de l'establiment d'uns mecanismes de control ( "Codis de bones pràctiques - Plans de Prevenció de Riscos Penals ") Que poguessin mitigar o atenuar, si s'escau, a l'Empresa de les conductes delictives comeses en el seu si i en el seu propi benefici.

En l'actualitat es troba en tramitació parlamentària una nova reforma del Codi Penal i, en relació al tema que ens ocupa, es planteja la possibilitat d'eximir de responsabilitat a les Persones Jurídiques si les mateixes disposen d'un adequat Pla de Prevenció de Riscos Penals. Això fa si cap més rellevant la necessitat de disposar de l'indicat Pla de Prevenció a fi d'evitar ulteriors responsabilitats empresarials.

Sembla ser que la reforma del Codi penal serà aprovada al llarg del primer semestre de 2.015 amb la intenció que, a finals d'any o principis de 2.016, pogués estar plenament en vigor.

En qualsevol cas, aquesta possible modificació penal (que pretén beneficiar les Empreses que disposin d'un adequat pla de prevenció) no afectaria al cas concret a què ens referíem al principi en el supòsit que les diligències prèvies tramitades acabessin derivant en la celebració de Judici oral.

En definitiva, si abans era recomanable prevenir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, creiem que ara es torna imprescindible complir amb la normativa.Sobre l'autor:

Daniel Vigo, dig advocats

Daniel Vigo

DiG Advocats

Linkedin