Llibres d'actes: amb data límit el dia 30 d'abril de 2016, les Companyies hauran de dipositar telemàticament en el Registre Mercantil a què pertanyen, els llibres d'actes signades de les Juntes de Socis / Accionistes i Consell d'Administració, corresponents al període 1 de gener a 31 de desembre de 2015, així com el llibre de socis / accions amb el detall dels canvis accionarials que s'haguessin produït en el citat període

De la mateixa manera, les Companyies que no ho haguessin fet amb anterioritat, hauran de presentar una certificació signada de tancament dels llibres d'actes i socis / accions que es tingués en paper.

Des DiG Advocats ens posem a la seva disposició per a qualsevol qüestió sobre el particular i donar compliment a aquesta obligació abans del 30 d'abril pròxim.


Sobre l'autor:

Marc Jimenez, dig advocats

Marc Jimenez de Parga

DiG Advocats

Linkedin