Es modifica el reglament de locals comercials i el lloguer:

Si és vostè societat, arrendadora o arrendatària d'un o diversos locals comercials i el seu lloguer ha de saber que s'han aprovat canvis en la forma de calcular la retenció sobre l'import del lloguer. A efectes pràctics, no suposarà cap increment en la quota de lloguer, però sí que és d'obligat compliment la confecció correcta de les factures i l'ingrés de la retenció.

La novetat és que l'Administració Tributària, En funció d'una recent consulta de la Direcció General de Tributs (V0114-14) vincula l'obligatorietat de l'aplicació de retenció sobre la quantia total que se satisfaci l'arrendador incloent a partir d'ara les despeses generals i / o de consums individuals.

Per a qualsevol consulta o aclariment, estem a la seva disposició.


Sobre l'autor:

Francisco Soto Dig advocats

Francisco J. Soto

DiG Advocats

Linkedin