Els contractes de lloguer de locals comercials que es van signar després d'Abril de 1985 i que es van pactar expressament amb subjecció a la llei de el lloguer amb pròrroga forçosa, Han de saber que hi ha una sentència del Tribunal Suprem indicant que aquests contractes han expirar (igual que els signats abans del 1985) el proper 31 / 12 / 2014.

Una sentència favorable del Tribunal Suprem no crea jurisprudència, però en cas d'estar interessats, obre una porta per reclamar per via judicial la finalització del contracte o re-negociar les condicions pactades amb l'inquilí del local en el lloguer amb pròrroga forçosa.

Qualsevol consulta, estem a la seva disposició.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin