Mentre a Brussel·les segueixen analitzant i titllant de suposadament "il·legal" la mesura, per atemptar contra la llibertat en el trànsit de les persones i béns, a Espanya, tots aquells residents fiscals han de complir, un any més, amb l'obligació d'informar a través del model 720 sobre els béns i drets situats a l'estranger durant 2015.

Cap novetat rellevant respecte de les declaracions anteriors i ja en van 4 anys. El termini per presentar la declaració informativa, no ho oblidin, és dijous que ve, 31 de març i aquesta presentació s'ha de fer obligatòriament per internet.

Tampoc ha canviat el règim de sancions previst en la Llei, tant per presentar-la fora de termini com per presentar-la amb errors o incompleta, extrems aquests dos últims difícils de defugir per la quantitat i qualitat de la informació que sol·licita el models i que en el cas dels valors dipositats en entitats estrangeres requereix d'una informació que fins i tot a vegades la pròpia institució financera estrangera té dificultats per subministrar.

A manera de recordatori, l'obligació d'informació és per als següents blocs:

  • Comptes en entitats financeres situades a l'estranger
  • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtingudes a l'estranger
  • Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger

Pel que fa a la necessitat de declarar, aturar aquells que ja ho hagin fet en períodes anteriors, només estaran obligat aquells que presenten un increment de saldo de 20.000 euros, en algun dels blocs, pel que fa a l'última declaració informativa presentada.

Pel que fa a les sancions, recordar que la manca d'informació d'un dels blocs porta aparellada una pena de 10.000 euros. També hi ha tota una bateria de sancions per als casos d'omissió, inexactitud, falsedat o aportació incompleta del que la normativa diu dades o conjunts de dades.

En fi, un any més amb la "pressió" de no oblidar-se de res i que la informació del model 720, gairebé sempre tècnica i impronunciable, sigui verídica i completa, gairebé res.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin