A partir del proper 1 de Juliol de 2009 tots els operadors econòmics han de tenir el nombre EORI que serà com un passaport necessari per identificar-se en la duana d'origen abans de fer circular mercaderies per Europa.

La Comissió del a Unió Europea el passat mes d'abril va aprovar la creació d'un Registre únic per a tots els operadors econòmics de la Comunitat als efectes de disposar de més control sobre totes les operacions de remissió de mercaderies transfrontereres.

Malgrat que la tinença de l' nombre EORI serà obligatori a partir del proper 1 de Juliol de 2009, a data d'avui les empreses espanyoles encara no saben si es troben dins o fora del mateix, a causa de que l'AEAT encara no ha publicat el nou registre, i tampoc hi ha una ordre de desenvolupament explicativa del procediment d'inscripció en aquest registre.

En aquest sentit, duanes es va comprometre fa menys d'un mes a fer "un bolcat" automàtic al EORI dels operadors que ja figuren en les seves bases de dades, i amb el mateix codi utilitzat en matèria d'IVA: NIF i la terminació 'és ', d'Espanya.

El principal problema es presumeix que es produirà pel que fa a les sucursals (no filials) amb matriu en un altre Estat membre, així com a les persones físiques, de nacionalitat estrangera, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, els números de identificació fiscal comencin per N, M i W, respectivament.

Aquestes persones han de sol·licitar el seu registre expressament a través de l'Oficina Virtual de Duanes i IIEE i, un cop es comprovi que no han estat prèviament registrades en un altre Estat membre, se'ls assignarà el número que correspongui.

La finalitat del nombre EORI és facilitar les tasques inspectores dels organismes de cada un dels estats membres. Aquí els deixem l'enllaç per sol·licitar-ho.


Sobre l'autor:

advocat fiscal a barcelona

Albert Pujol

DiG Advocats

Linkedin