Com vaig comentar ahir en les notícies de TV3, La OEDE (ordre europea de detenció i lliurament) o també coneguda com «euroordre» és un un mecanisme de cooperació judicial entre els tribunals de la Unió Europea, la finalitat és accelerar el lliurament de persones que són detingudes a països membres en virtut d'ordres de detenció emeses per altres estats membres , bé per ser jutjades o bé perquè compleixin condemna.

Els terminis del procediment per al lliurament oscil·len entre 10 dies (si el detingut consent el lliurament ja que pot fer-ho) i 60 dies (si el detingut no consent el lliurament). Es pot prorrogar excepcionalment fins 90 dies el procediment. Per contra, per a països de fora de la Unió Europea, el procediment de lliurament es realitza a través de l'extradició el procediment pot allargar-se a més d'un any.

Els jutges que reben una ordre europea de detenció analitzaran si aquesta ordre reuneix els requisits formals que exigeix ​​la normativa comunitària i la nacional pròpia del país receptor. En segon lloc, analitzarà si els delictes que s'imputen es troben dins de la llista que la normativa estableix que no requereixen del control de la doble tipificació, és a dir, el jutge no haurà de examinar si en el dret intern del seu país aquests fets constitueixen delicte perquè si el delicte es troba a la llista, procediria el lliurament per aquest motiu. Si no es troba dins d'aquesta llista, s'ha de llavors el jutge determinar si al seu país hi ha el mateix delicte, i si no existís aquest delicte, podria denegar la ordre europea de detenció com es comentava en relació als delictes de sedició, rebel·lió i malversació de cabals públics respecte al procediment Puigdemont. Les causes d'oposició pròpiament dites vénen taxades en la pròpia normativa, sent aquestes en línies generals la manca de competència del Tribunal emissor de la OEDE, que siguin fets que ja han estat jutjats o vulneració de drets fonamentals, fora d'aquests suposat taxats, el tribunal desestimarà qualsevol altra al·legació relativa al fons de l'assumpte ja que aquesta OEDE es fonamenta en la confiança mútua entre els estats membres de la Unió Europea pel que la desestimació del lliurament per qualsevol altre motiu, suposaria una ruptura de confiança en el reconeixements de la resolucions judicials dictades pels tribunals en el marc de la Unió.

Per l'anteriorment exposat, i atès que el jutge que tramita la OEDE no examinarà qüestions de fons en relació als fets com tampoc indicis, fora dels casos exposats de doble tipificació i causes de denegació, el Tribunal receptor d'una ordre de detenció europea concedirà de manera gairebé automàtica el lliurament de la persona detinguda.


Sobre l'autor:

Narcís Trenado

DiG Advocats

Linkedin