Succeeix amb certa freqüència que ciutadans que no es dediquen a l'negoci immobiliari, però sí que són propietaris d'una o alguns habitatges que volen arrendar per obtenir una petita renda, no poden efectuar-ho, per necessitar aquests habitatges d'una important reforma, però no tenen recursos econòmics per poder dur-la a terme, problema que s'ha incrementat en els últims anys amb la crisi que hem patit. Per això, des de fa un temps abunden els contractes d'arrendament en els quals l'arrendatari s'obliga a efectuar unes reformes en l'habitatge llogat, prèviament pactades amb l'arrendador, a canvi d'un període de carència, És a dir, una exempció o disminució en el preu del lloguer total o parcialment, pel temps que es determini, possibilitat que ja està prevista en al Article 17 de la Llei d'Arrendaments Urbans.

Naturalment ha de quedar clar en els pactes a signar, quines són les obres de reforma o rehabilitació a realitzar per l'arrendatari, el cost de les mateixes, el temps de durada de l'arrendament, suficient perquè pugui amortitzar aquest cost, i l'exempció total o parcial en el pagament del lloguer, així com les garanties necessàries tant per a l'arrendador (que s'efectuïn les obres) com per l'arrendatari (que no li resolguin el contracte abans del temps pactat).

Habitualment aquestes garanties poden consistir en la constitució d'un dipòsit o aval previ, o en el pagament d'una indemnització econòmica per l'incompliment que hagi tingut lloc, a càrrec de la part in complidora.

L'avantatge per a l'arrendador, és que aquestes obres de reforma quedaran en el seu profit definitiu sense haver de pagar cap indemnització i per a l'arrendatari que haurà fet la reforma al seu propi gust i gaudint de l'habitatge reformada, sense cost addicional més enllà del preu del lloguer pactat.

Llegiu la notícia completa: aqui


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin