Presentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques IRPF:

 • INICI del termini de presentació de declaracions de l'IRPF:
 • Des del 23 d'abril 2014, per a presentacions telemàtiques per Internet.
 • Des del 5 de maig 2014, per a presentacions no telemàtiques en oficines, entitats financeres i altres col·laboradores.
 • FINALITZACIÓ del termini de presentació de declaracions de l'IRPF (telemàtiques i no telemàtiques):
 • Fins al 25 de juny 2014, si es desitja domiciliar el pagament. L'AEAT enviarà el càrrec al compte bancari indicat el 30 / 6 / 2014 i, si escau, el 5 / 11 / 2014.
 • Fins al 30 de juny 2014, per al càrrec en compte (amb codi NRC) o per devolució.

Presentació de l'impost sobre el patrimoni:

 • Presentació telemàtica obligatòria.
 • INICI del termini de presentació de declaracions de l'impost sobre el patrimoni:
 • Des del 23 d'abril 2014.
 • FINALITZACIÓ del termini de presentació de declaracions de l'impost sobre el patrimoni:
 • Fins al 25 de juny 2014, si es desitja domiciliar el pagament. L'AEAT enviarà el càrrec al compte bancari indicat el 30 / 6 / 2014.
 • Fins al 30 de juny 2014, per al càrrec en compte (amb codi NRC).
NOTA:

Si l'Agència Tributària triga més de 6 mesos (comptats des 1 de juliol) a pagar les quotes de l'IRPF «a tornar», haurà d'abonar interessos de demora al contribuent. Aquests interessos es calcularan, per tant, des 1 de gener de l'any següent.

Els procediments de comprovació i inspecció tributària interrompen el còmput d'aquest termini.


Sobre l'autor:

Francisco Vinaches soci DiG Advocats Barcelona

Francisco J. Vinaches

DiG Advocats

Linkedin