Les declaracions de la renda, Són de presentació telemàtica obligatòria per als subjectes passius que siguin:

  • Societats Anònimes.
  • Societats de Responsabilitat Limitada.

DiG Advocats aquesta adherit al Conveni de Col·laboració signat entre l'Agència Tributària i el Col·legi d'Advocats de Barcelona, ​​mitjançant el qual els podem oferir la possibilitat de presentar declaracions de la renda tributàries en nom seu.

En el cas que la seva societat no disposi del corresponent Certificat digital que permet aquest tipus de tràmits o si, per qualsevol altre motiu, estan vostès interessats en presentar alguna declaració a través de DiG Advocats, necessitem tenir la seva autorització expressa.

Per això els agrairíem que ens enviessin un original signat del document de representació corresponent.


Sobre l'autor:

ines gros, dig advocats

Inés Gros

DiG Advocats

Linkedin