Des del passat 29 de juliol ha entrat en vigor, la llei de la Generalitat de Catalunya que regula el règim de la propietat temporal i de la propietat compartida.

La propietat temporal permet el domini d'un bé, moble o immoble, durant un cert temps determinat, no inferior a 1 any per als mobles ja 10 anys per als immobles, ni superior a 99 anys per a tots dos. Durant aquest període de temps el propietari temporal té totes les facultats del dret de propietat, limitat per la seva durada i la seva devolució al propietari anterior.

La propietat compartida confereix a l'anomenat propietari material una quota de domini, la possessió, l'ús i el gaudi exclusiu del bé i el dret a adquirir, de manera gradual, la quota restant del propietari formal. La seva durada no pot superar els 99 anys.


Sobre l'autor:

Advocat Patrimoni a Barcelona

Francesc Fortuny

DiG Advocats

Linkedin